H

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Global Health and Development –ohjelman ohjausryhmä

4.12.2017

Global Health and Development –ohjelma on 2013 alkanut monitieteinen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä, jossa pureudutaan globaalisti terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoihin. Opetus on suunnattu erityisesti lääke- ja terveystieteiden opiskelijoille. Tarkoituksena on sekä luoda aiheeseen liittyviä kansainvälisiä verkostoja että tarjota valmistuville opiskelijoille osaamista ohjelman teemoista.

Ohjausryhmä valvoo ohjelman toteuttamista ja päättää strategiasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista ja keskeisten henkilöiden valinnasta.

Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto

28.8.2018

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Lisätietoa tiedekuntien toiminnasta löytyy mm. yliopiston opiskelun oppaasta: https://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko

Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

29.11.2017

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Lisätietoa tiedekuntien toiminnasta löytyy mm. yliopiston opiskelun oppaasta: https://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko

Luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

26.1.2018

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Lisätietoa tiedekuntien toiminnasta löytyy mm. yliopiston opiskelun oppaasta: https://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

28.8.2018

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Lisätietoa tiedekuntien toiminnasta löytyy mm. yliopiston opiskelun oppaasta: https://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko

Tampere3-brändiohjausryhmä

21.9.2017

Tampere3 rakentaa uutta korkeakouluyhteisöä, joka myös rakentaa yhteistä ilmettä ja brändiä. Brändiohjausryhmään haetaan opiskelijaa mukaan keskusteluihin, haastamaan ja muovaamaan kuvaa tulevasta korkeakoulusta. niitä käsityksiä, joita meillä saattaa tulevasta yhteisöstä olla Ohjausryhmän opiskelijajäsenen toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Ohjausryhmä kokoontuu noin kerran kuussa.

Tampere3: Opiskelijan opas ja työpöytä -projekti

27.8.2018

Haetaan Tampereen yliopistosta opiskelijaedustajaa tai vuorottelevaa opiskelijaedustajaparia Tampere3-projektiin, joka toteuttaa uutta opiskelun ohjesivustoa, opetussuunnitelma- ja opetustarjontajulkaisua ja opiskelijoiden intratoimintoja, vrt. Tampereen yliopiston nykyinen Opiskelun opas –sivusto, Opiskelijan työpöytä ja NettiOpsu.

Ryhmässä on opiskelija myös TTY:ltä ja TAMKista. Opiskelijaedustajalle ei valitettavasti makseta palkkiota. Kannattaa ottaa selvää, voiko projektiin osallistumisesta saatavaa kokemusta käyttää omissa opinnoissaan.

Tarkempia tietoja projektin toiminnasta voi kysyä Leena Ronimukselta, leena.ronimus@tut.fi.

TOAS:n valtuuskunta

16.11.2017

Tampereen opiskelija-asuntosäätiöllä on valtuuskunta, joka valvoo säätiön toimintaa. Valtuuskuntaan kuuluu 26 jäsentä, joista 20 on säätiön taustayhteisöjen valitsemia, neljä valtuuskunnan valitsemia ja kaksi asukkaiden edustajia. Valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet sekä tilintarkastajayhteisön. Lisäksi valtuuskunta voi tehdä aloitteita TOAS:n hallitukselle. Kokouksia on pääsääntöisesti kaksi vuodessa ja niistä saa pienen tavaralahjan. Valtuuskunnassa toimiminen on hyvä paikka päästä näkemään ja vaikuttamaan Tampereen opiskelija-asumiseen.

Viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

7.11.2017

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Lisätietoa tiedekuntien toiminnasta löytyy mm. yliopiston opiskelun oppaasta: https://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

7.11.2017

Yliopiston tiedekuntien tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Tiedekuntaneuvoston vastuulla on kehittää tutkintoja, opetusta ja tutkimusta sekä tehdä taloutta ja toimintaa koskevat suunnitelmat. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkinto-ohjelmista, tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista. Lisäksi tiedekuntaneuvoston käsittelevät henkilöstön rekrytointiin liittyviä asioita.

Tiedekuntaneuvostossa on enintään 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvostossa on 3 professoreiden, 3 opiskelijoiden ja 3 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä valittua jäsentä. Lisäksi tiedekuntaneuvostossa on vähintään 1 ja enintään 3 tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten ehdottamaa ja rehtorin nimeämää ulkopuolista jäsentä.

Lisätietoa tiedekuntien toiminnasta löytyy mm. yliopiston opiskelun oppaasta: https://www.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko

Muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunta

19.9.2017

Muutoksenhakulautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä oikaisupyyntöjä. Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä, joista kaksi muita opettajia ja kaksi opiskelijaa. Lisätietoa muutoksenhakulautakunnasta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta http://www2.uta.fi/opiskelunopas/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko.

Muutoksenhakulautakunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Opiskelijaedustajana toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Opetusneuvosto

Opetusneuvosto

26.1.2018

Yliopiston opetusneuvoston tehtävänä on ohjata ja seurata rehtorin tukena yliopiston koulutuksen ja opetuksen kehittämistä. Se tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Opetusneuvosto valmistelee asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yliopiston tiedekunnille. Neuvostossa pääsee miettimään hyvin konkreettisesti opetukseen ja oppimiseen liittyviä asioita aina käytännön opetusmenetelmistä ja oppimisympäristöistä valtakunnan tason muutoksiin ja Tampere3-prosessiin. Opetusneuvoston opiskelijajäsenenä pääset vaikuttamaan hyvin konkreettisesti siihen, miten opetusta kehitetään yliopistolla ja tuot opiskelijoiden näkökulmia päätöksentekoon.

Opetusneuvosto kokoontuu noin kerran kuussa, minkä lisäksi saatetaan pitää joitakin iltakouluja ja opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Opetusneuvostossa on 12 jäsentä, joista kolme on opiskelijoita. Opetusneuvostoa johtaa koulutusvararehtori ja lisäksi sen toimintaa osallistuu lukuisia asiantuntijoita.

Yliopistokollegio

Yliopistokollegio

19.9.2017

Yliopistokollegio on yliopiston ylin päättävä toimielin. Sen tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä ja toimikausien pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat. Lisäksi kollegio vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kollegio voi myös käydä keskustelua suurista yliopiston suuntaa määrittävistä asioista. Lisätietoa kollegiosta voi lukea yliopiston opiskelun oppaasta (http://www2.uta.fi/opiskelunopas/opiskelunopas/perustietoa/toimiminen-yliopistoyhteisossa/yliopiston-organisaatio-ja-paatoksenteko)

Kollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan Tampereen yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Kollegio kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, minkä lisäksi opiskelijoilla on ennakkopalavereita ennen kokousta. Kollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Opiskelijoiden edustajina on 15 varsinaista jäsentä ja heille 15 varaa.