Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

Hakuaika:

10.1.2022 - 18.1.2022

Kuvaus:

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig so m möjligt.

Gruppen håller sitt första möte 20.1.

I intresseanmälan får du gärna skriva in minst följande: - vilket/vilka ämnen du studerar - varför du vill vara med i gruppen

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi

Kulturråd för ÅA

Hakuaika:

17.1.2022 - 26.1.2022

Kuvaus:

ÅA inrättar ett kulturråd som ska vara en grupp personal och studerande som beslutar om utdelning av ekonomiskt stöd till föreningar som ordnar kulturevenemang.

Stiftelsen för ÅA har beslutat att överföra en årlig summa för kulturlivet vid ÅA, främst tänkt för de större aktörerna inom kulturutbudet som körerna, men också andra föreningar och grupper inom kulturfältet. Bidrag kommer att kunna sökas 2-3 gånger per år och kulturrådet att besluta om utdelningen. Förutom två studentrepresentanter kommer representanter ur kulturämnenas personal att vara med i rådet. Verksamheten länkas till den nya samarbetsplattformen Kulturcampus Åbo.

Sök uppdraget som studentrepresentant i kulturrådet, du får vara med och besluta om understöden och utveckla en ny grupps arbete! Tidsgräns för ansökan är onsdag 26.1. kl. 23.59.

Skriv i ansökningen vad du studerar och i vilka föreningar du eventuellt själv är aktiv. Du får gärna också berätta varför just du skulle passa i gruppen eller varför du blev intresserad av att söka. Kårstyrelsen väljer de två studentrepresentanterna så att det blir en bredd i representationen och båda inte är jäviga gällande t.ex. samma förening.

Har du frågor om uppdraget eller valet? Kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi