Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Jubileumsårsfestkommittén - ÅAS100!

Hakuaika:

4.5.2018 - 17.5.2018

Kuvaus:

Jubileumsårsfestkommitté sökes!

Skulle du vilja vara med och organisera århundradets årsfest för studentkåren? NU har du möjlighet!

Vår jubileumsmarskalk Jeremy Nyman letar efter ett team åt sig för att organisera ÅAS 100-årsjubileumsfest 16.2.2019.

En hel del planering och praktiska arrangemang behöver skötas inför årsfesten som t.ex. årsfestveckans program, sponsansökning, dekoration, sillis.

Vi skulle väldigt gärna se en geografisk spridning bland årsfestkommitté-medlemmarna så att bägge verksamhetsorterna är representerade.

Skriv en fritt formulerad ansökan och lämna in den senast 17.5 via Halloped.

I ansökan ser vi gärna att följande saker framkommer:
- Personlig presentation
- Tidigare erfarenheter
- Varför du är intresserad av att sitta med i ÅFK
- Eventuella spetskompetenser, t.ex. tekniskt eller layoutkunnig

I samförstånd med årsfestmarskalken väljer styrelsen 7 personer till ÅAS100 årsfestkommittén på sitt möte 21 maj.

Frågor? Ta kontakt med Jeremy - jeremy.nyman@abo.fi

Sök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete, OBS ansökningstid 15.5-20.5

Hakuaika:

15.5.2018 - 20.5.2018

Kuvaus:

Inspireras du av global påverkan och av att främja utbildning på internationell nivå? Är du en ihärdig kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen?

Vi söker idérika och motiverade personer till Finlands studentkårers förbunds (FSF:s) delegation för utvecklingssamarbete (KENKKU). FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 130 000 universitetsstuderande. Vi är Finlands största intressebevaknings- och serviceorganisation för studerande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivare för FSF:s styrelse i frågor som berör utvecklingssamarbete.

Vi förutsätter att KENKKUs medlemmar förbinder sig till sina uppgifter och att de är motiverade, men KENKKU är uttryckligen avsedd att utöka medlemmarnas kompetens. KENKKU består av tre temagrupper: kommunikations-, påverkans- och nätverks-/företagssamarbetsteamen. Varje team består av fem medlemmar, varav en fungerar som ordförande. Hela KENKKU träffas tre gånger per år: i september, i december/januari och i maj. Vi förväntar oss att medlemmarna i KENKKU deltar i de gemensamma träffarna. Utöver det träffas teamens ordförande ungefär en gång i månaden på FSF:s kansli för att planera och utveckla verksamheten. Mellan ordförandenas och KENKKUs möten arbetar teamen självständigt med hjälp av kommunikationsverktyget Slack. Varje grupp har också två egna möten på FSF:s kansli. Vi hoppas att alla KENKKU-medlemmar presenterar FSF:s utvecklingsverksamhet för sin egen studentkårs fullmäktige, styrelse och/eller utvecklingssamarbetsutskott.

Det första gemensamma mötet för hela KENKKU ordnas fredagen den 14 september 2018 kl. 10–16.

Utöver mötena lönar det sig att reservera cirka 20 timmar/termin för KENKKU:s verksamhet, lite mer om en är ordförande. Vid mötena som ordnas på FSF:s kansli bjuder vi på lunch och FSF ersätter kostnaderna för deltagarnas resor till mötena.

Teamen och deras uppgifter:

1. Kommunikationsteamet

Kommunikationsteamet sköter utvecklingssamarbetsverksamhetens synlighet på sociala medier, skapar kommunikationsinnehåll och kommer med idéer för att utveckla kommunikationen. Som medlem i teamet får du skriva blogginlägg, koordinera studentkårsbesök och deras innehåll samt fungera som en länk till studentkårernas kommunikationssektorer.

2. Påverkansteamet

Våren 2019 är det riksdagsval. Som medlem i påverkansteamet får du utveckla innehållen i FSF:s påverkan inför riksdagsvalet beträffande utvecklingspolitiken. Eftersom också Europaparlamentsvalet är på kommande kan du också få bekanta dig med Europaparlamentets utvecklingspolitiska innehåll. I teamets arbete ingår informationssökning, att utarbeta bakgrundsmaterial och att skapa argument för påverkansarbetet.

3. Nätverks-/företagssamarbetsteamet

Nätverks-/företagssamarbetsteamet arbetar med att skaffa medel för utvecklingssamarbetet. Du får kartlägga och kontakta eventuella företagspartner och försöka hitta stöd för FSF:s utvecklingssamarbete. Teamets medlemmar ska vara idérika och de ska ha synpunkter på marknadsföring och finansiering.

Vi önskar att ett CV och ett motivationsbrev bifogas ansökningarna där sökanden kan berätta om sina åsikter och erfarenheter som relaterar till verksamheten, samt där hen berättar vilket team hen skulle vilja bli medlem i och om hen är intresserad av att fungera som ordförande för teamet. Vi ber er också att ange eventuella långvariga hinder för fullvärdigt deltagande (t.ex. planerade studier utomlands).

FSF framhåller mångfald och människors lika möjligheter i sin verksamhet. Vi välkomnar sökande av olika bakgrund och kön.

Mer information:


https://syl.fi/sv/syl/kehitysyhteistyo

FSF:s styrelsemedlem med ansvar för utvecklingssamarbetet Petra Laiti
petra.laiti@syl.fi
+358 44 906 5003

FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete Johanna Ursin-Escobar
johanna.ursin-escobar@syl.fi
+358 44 780 0220

ÅAS styrelse nominerar 2-3 personer till delegationen. FSF beslutar om delegationens slutliga sammansättning.