Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae oikeustieteellisen opiskelijoiden edustajaksi yliopistokollegioon!

Hakuaika:

6.11.2018 - 19.11.2018

Kuvaus:

Etsimme nyt yliopistokollegioon yhtä (1) varajäsentä toimikaudelle 1.12.2018–31.12.2019. Valittavan opiskelijaedustajan tulee olla läsnäoleva Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija.

Mistä on kyse?

Yliopistokollegio on koko yliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka jäseninä on professoreita, yliopiston muuta henkilöstöä ja opiskelijoita kaikista yliopiston tiedekunnista. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen, valita yliopiston kansleri ja tilitarkastajat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus. Yliopistokollegion hallintokieli on suomi, mikä tarkoittaa, että kokousasiakirjat ovat suomeksi. Kollegion jäsenellä on kuitenkin oikeus käyttää kokouksissa suomea, ruotsia tai tarvittaessa jotain muuta kieltä.

Yliopistokollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan koko yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Yliopistokollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Yliopistokollegion opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, etkä saa olla päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi ma 19.11.2018 klo 18.00 mennessä.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine ja/tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Kerro hakemuksessasi lisäksi tiiviisti näkemyksesi yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae varajäseneksi eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

6.11.2018 - 19.11.2018

Kuvaus:

Etsimme eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle toimikaudelle.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnäoleva opiskelija eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, etkä saa olla päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 19.11.2018 klo 18.00.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine ja/tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Kerro hakemuksessasi lisäksi tiiviisti näkemyksesi yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään. Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskeva ohjesääntö sekä paljon muuta osoitteessa: hyy.fi/opiskelijaedustaja

Hae varajäseneksi kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

6.11.2018 - 19.11.2018

Kuvaus:

Etsimme kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle toimikaudelle.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla tiedekunnan läsnäoleva opiskelija, etkä saa olla päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään 19.11.2018 klo 18.00.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine ja/tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Kerro hakemuksessasi lisäksi tiiviisti näkemyksesi yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään. Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskeva ohjesääntö sekä paljon muuta osoitteessa: hyy.fi/opiskelijaedustaja  

Hae varajäseneksi oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

6.11.2018 - 19.11.2018

Kuvaus:

Etsimme oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle toimikaudelle.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla tiedekunnan läsnäoleva opiskelija, etkä saa olla päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaina 19.11.2018 klo 18.00.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine ja/tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Kerro hakemuksessasi lisäksi tiiviisti näkemyksesi yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään. Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskeva ohjesääntö sekä paljon muuta osoitteessa: hyy.fi/opiskelijaedustaja  

Hae varajäseneksi teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon!

Hakuaika:

6.11.2018 - 19.11.2018

Kuvaus:

Etsimme teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä varajäsentä 31.12.2019 päättyvälle toimikaudelle.

Mistä on kyse?

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Tiedekuntaneuvostossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen on opiskelijoiden ääni yliopiston päätöksenteossa. Selkeitä vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla tiedekunnan läsnäoleva opiskelija, etkä saa olla päätoimiseksi tulkittavassa työsuhteessa yliopistoon. Erityistä osaamista ei ennalta edellytetä. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaina 19.11.2018 klo 18.00.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi tehtävän kannalta oleellinen kokemus, motivaatio ja nykyinen pääaine ja/tai koulutusohjelma ja opintosuunta. Ylioppilaskunta katsoo eduksi aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana erilaisissa opetuksenkehittämistyöryhmissä toimimisesta, sekä yhteyden tiedekunta- tai ainejärjestöön. Kerro hakemuksessasi lisäksi tiiviisti näkemyksesi yliopistossa tapahtuvista ajankohtaisista asioista.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään. Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, puh. 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Lisätietoa opiskelijaedustajana toimimisesta, valintaa koskeva ohjesääntö sekä paljon muuta osoitteessa: hyy.fi/opiskelijaedustaja

Hae Unisportin johtokunnan opiskelijajäseneksi!

Hakuaika:

12.11.2018 - 26.11.2018

Kuvaus:

Etsimme Helsingin yliopiston opiskelijoiden edustajaksi UniSportin johtokuntaan yhtä jäsentä toimikaudelle 1.1.2019–31.12.2020. Opiskelijaedustajan tulee olla Helsingin yliopiston läsnäoleva opiskelija ja hänellä tulee olla vapaasti perusteltavaa asiantuntemusta opiskelijaliikunnasta.

UniSport on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska handelhögskolanin yhteinen liikuntapalveluja tarjoava yksikkö, jonka toiminta perustuu yliopistolakiin (27§).

UniSportin tehtävänä on: 1. tarjota monipuolisia liikuntapalveluja Aalto-yliopiston, Svenska handelshögskolanin ja Helsingin yliopiston perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, yliopistojen yhdessä määrittelemille henkilöstöryhmille sekä ulkopuolisille asiakkaille; 2. edistää yliopistoyhteisöissä liikuntamyönteistä ilmapiiriä; sekä 3. edistää yliopistojen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä opiskelija- ja henkilöstörekrytoinnissa.

UniSportilla on johtokunta, johon kuuluu 10 jäsentä. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että opiskelijoita edustavat jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta valitsee johtokuntaan yhden opiskelijoiden edustajan. Helsingin yliopiston rehtori valitsee johtokunnan puheenjohtajan Aalto-yliopistoa ja Svenska handelshögskolania kuultuaan. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Johtokunnan kokouskieli on suomi.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1) kehittää puheenjohtajansa johdolla ja yhteistyössä UniSportin johtajan kanssa UniSportin toimintaa kokonaisuutena yliopistojen toiminnan ja talouden tavoitteiden sekä yliopistojen strategioiden ja erillislaitoksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti; 2) käsitellä UniSportin toimeenpanosuunnitelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja budjetti; 3) hyväksyä UniSportin hinnoitteluperiaatteet; 4) hyväksyä UniSportin toimintakertomus sekä 5) nimetä UniSportin varajohtaja toimikautensa ajaksi.

Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus liikunnan edistämistä kohtaan ja vapaasti perusteltava asiantuntemus opiskelijaliikunnasta, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut, perustellut hakemukset tulee toimittaa maanantaihin 26.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteessa www.halloped.fi. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa Jenna Sorjonen, puh. 050-3255202, sähköposti jenna.sorjonen(at)hyy.fi.

Hae varajäseneksi Yliopistopalveluiden ohjausryhmään!

Hakuaika:

12.11.2018 - 26.11.2018

Kuvaus:

Etsimme nyt yliopistopalveluiden ohjausryhmään yhtä varajäsentä kaudelle 1.12.2018-31.12.2019. Hakijan tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa.

Yliopistopalvelut (YPA) on 1.5.2016 aloittanut yliopiston tukipalveluorganisaatio, johon kuuluu muun muassa opiskelijapalvelut, joka vastaa muun muassa opintoneuvonnasta ja opintoihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä kuten kurssi- ja tenttijärjestelyistä, opintojen rekisteröinnistä ja valmistumisista.

Ohjausryhmän tehtävänä on tukea YPAn palveluiden ja toiminnan kehittämistä yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee yliopistopalveluihin liittyvää palautetta, tekee aloitteita ja kehittämisehdotuksia ja ottaa kantaa yliopistopalveluiden kehittämishankkeisiin. Ohjausryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja kokouksia on noin neljä vuodessa. Ohjausryhmän kokouskieli on suomi.

Hakijan eduksi katsotaan erityisesti: 1) motivaatio tehtävän hoitamiseen, 2) kiinnostus ja kehitysajatukset Yliopistopalveluiden toimintaan, 3) kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muusta opiskelijaedunvalvonnasta.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaihin 26.11.2018 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoa tehtävästä antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Jenna Sorjonen, jenna.sorjonen(at)hyy.fi, 0503255202.

Hae yliopiston apurahatoimikuntaan!

Hakuaika:

12.11.2018 - 26.11.2018

Kuvaus:

Etsimme nyt kahta varsinaista jäsentä yliopiston apurahatoimikuntaan kaudelle 1.1.2019-31.12.2020. Opiskelijajäsenten tulee olla Helsingin yliopiston läsnäolevia opiskelijoita. Toivomme hakijoiksi sekä kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoita että väitöskirjatutkijoita.

Elokuusta 2017 alkaen yliopisto perii maksuja EU/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolisilta opiskelijoilta, jotka opiskelevat muissa kuin suomen- tai ruotsinkielisissä maisteriohjelmissa. Lukuvuosimaksujen periminen edellyttää apurahajärjestelmää, ja yliopiston apurahoja voivat hakea lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat.

Yliopiston apurahatoimikunta päättää vuosittain opiskelijoille jaettavista apurahoista, sekä arvioi apurahajärjestelmän toimivuutta, ja raportoi siitä ja toiminnastaan opintoasiainneuvostolle (ONE). Apurahatoimikunnassa on puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista kaksi on opiskelijoita, ja neljä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Apurahatoimikunnan toimikausi opiskelijajäsenille on kaksi vuotta. Apurahatoimikunnan toimintaan on mahdollista osallistua englanniksi.

Valittaessa apurahatoimikunnan opiskelijajäseniä eduksi lasketaan erityisesti hakijan motivaatio, sekä kokemus kansainvälisistä maisteriohjelmista.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaina 9.1.2017 kello 12.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten, kielten ja kansallisuuksien edustajia.

Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija Jenna Sorjonen, 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.