H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku koulutusneuvostoon

Hakuaika:

12.6.2017 - 7.8.2017

Kuvaus:

Koulutusneuvosto tukee rehtoraattia koulutuksen edistämisessä, tekee koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä aloitteita sekä arvioi perus- ja jatkokoulutuksen laatua. Koulutusneuvoston jäsenet edustavat alansa asiantuntemusta sekä monipuolisesti eri tieteen- ja koulutusaloja. Koulutusneuvostossa on kaksi varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän toimintansa tukena ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Koulutusneuvoston työskentely kieli on pääasiallisesti englanti.

Opiskelijajäseneltä edellytetään rohkeutta ja halukkuutta vaikuttamiseen sekä valmiutta perehtyä ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin suuntauksiin. Päätöksen rehtorille esitettävästä opiskelijajäsenestä ja varajäsenestä tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Koulutusneuvoston kokoukset syksyllä 2017 ovat ke 4.10. ja 13.12. klo:12-16. Valittavan opiskelijajäsenen kausi päättyy 31.12.2017.

Call for a Education Council

Hakuaika:

12.6.2017 - 7.8.2017

Kuvaus:

The Education Council supports the Rectors in enhancing the education, initiating motions for education politics and development, and evaluates the quality of graduate and postgraduate education. The members in Education Council are a versatile representation of the areas of expertise and of different sciences in the University. There are two student representatives working in the Education Council. The Specialist in Academic Affairs of the Student Union has speaking and attendance rights in the meetings and supports the working of the student representatives.

The student representative is expected to be fluent in English and eager to have effect on current education politics. Previous experiences from working in the student guilds or as a student representative are seen as a benefit. The Board of the Student Union chooses the student representative in its meeting and makes a proposal to the Rector.

The call for a Education Council ends on Monday August 7th. The Education Council has the meetings during the fall 2017 on Nov 4th and Dec 13th. The term for the chosen student representative end on December 31th 2017.