Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Entrepreneurship Education Steering Group

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Aalto Entrepreneurship Education Steering Group coordinates entrepreneuship education in Aalto and meets about once a month. It especially deals with minor studies and Aalto Venture programme.

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Yliopiston akateemisten asioiden komitean tehtäviin kuuluu 1. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista 2. päättää opiskelijoiden valintaperusteista 3. päättää opetukseen, tutkimukseen sekä taiteelliseen toimintaan liittyvistä muista yleisistä säännöistä 4. asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut tutkimuksen ja opetuksen hoitamiseksi tarvittavat toimielimet sekä määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä näiden toimintaa ohjaavat säädökset 5. päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta säätiön sääntöjen muutoksella 6. nimittää ja erottaa 15§:ssä tarkoitetun nimityskomitean jäsenet 7. päättää kunniatohtorin arvonimen antamisesta. Komiteaan valitaan neljä (4) varsinaista opiskelijajäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Aalto-yliopiston tasa-arvotoimikunta (Steering Group)

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Tasa-arvotoimikunnan jäsenet vaikuttavat yliopiston ajankohtaisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja suunnittelevat tulevaa toimintaa.

Avoimen yliopiston ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Computer, Communications and Information Sciences, CCIS Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Programme Committee supports the program leader in planning and conducting the programme.

Kielikeskuksen johtoryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Kielikeskuksen johtoryhmä suunnittelee ja kehittää tutkintojen kieli- ja viestintäopetusta Aalto-yliopiston opiskelijoille.

Learning IT -ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

LeIT ohjausryhmä keskustelee ja suunnittelee oppimisen alueen it-järjestelmien kehitystä ja priorisointia.

Creative Sustainability -ohjelman ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Creative sustainability -ohjelman ohjausryhmä, joka käsittelee ohjelman käytännön toteutumista. Ohjelma on useamman korkeakoulun yhteinen ja opiskelijajäsenen tulee olla koulutusohjelman opiskelija.

Life Science Techologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Programme Committee supports the program leader in planning and conducting the programme.

LUMA-keskuksen ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjausryhmän tehtävänä on mm. LUMAn toimintasuunnitelma ja toiminnan ohjaus.

Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG)

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Program committee shall 1) put forth proposals to the school academic committee on the degree programme curricula, degree requirements and admission criteria; 2) appoint the persons approving bachelor’s theses; 3) decide on the topics, supervisor, and advisor(s) for the master’s theses; 4) evaluate the master’s theses; 5) decide on the development of the degree programmes, assuring the quality of teaching and the processing of feedback; and 6) perform other duties assigned to it by the dean or set forth in the degree regulations.

Ravintolatoimikunta

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Toimikuntaan kuuluu opiskelijaedustajien lisäksi henkilökunnan edustajat sekä työnantajan edustajat (pj ja sihteeri) sekä palveluntuottajat. Toimikunta koordinoi ja toteuttaa vuosittain ravintoloissa toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn ja käy läpi tulokset palveluntuottajien kanssa. Tarkoituksena on aktiivisesti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa kehittää ravintoloita parempaan suuntaan. Ravintolatoimikunnan lisäksi toimii talo(tai oikeastaan ravintolakohtaisia) toimikuntia. Lisäksi toimikunta koordinoi ravintolasopimusten kilpailuttamista.

Research and Innovation Steering Group (RISG)

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ryhmässä toimivat opiskelijaedustajina tohtorikoulutettavat. RISG työryhmä, käsittelee tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan operatiivisia asioita, joissa tarvitaan yliopistolaajuinen kannanotto, linjaus tai suositus. RISG varmistaa, että linjaukset ovat yhdenmukaisia koulujen välillä ja tehostaa yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista kouluissa. RISG voi sopia linjauksesta tai kannanotosta, kun asia kuuluu RISGin jäsenten, eli tutkimus vararehtorin ja tutkimus varadekaanien päätösvaltaan. Muissa tapauksissa RISG voi antaa suosituksen linjauksesta tai kannanotosta Provostin työjaokselle PMTlle.

Doctoral Education Working Group DEWG

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

The President has appointed the Aalto University Doctoral Education Working Group, which develops the university's doctoral education, discusses the mutual issues on doctoral education and prepares the university guidelines.

Tutkintolautakunta

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä sekä käsitellä yliopistolain 82 §:ssä säädettyjen oikaisupyyntöjen johdosta tehtyihin päätöksiin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia.

Insinööritieteiden akateeminen komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ryhmä valmistelee opetuksen laadun varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja päätöksiä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen laatuun liittyvissä asioissa. Opetuksen laaturyhmä voi myös toimia lausunnon antajana korkeakoulussa erilaisissa opetukseen liittyvissä asioissa.

Insinööritieteiden koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ryhmän tehtävänä on valmistella uudet maisteriohjelmat ja syksystä lähtien ryhmä toimii ohjausryhmänä eli arvioi ja kehittää maisteriohjelmien toteutusta.

Insinöötieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ryhmä toimii ohjausryhmänä eli arvioi ja kehittää kandidaattiohjelmien toteutusta.

Aalto Science and Technology Bachelor Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

The degree programme committee shall 1) put forth proposals to the school academic committee on the degree programme curricula, degree requirements and admission criteria; 2) appoint the persons approving bachelor’s theses; 3) decide on the topics, supervisor, and advisor(s) for the master’s theses; 4) evaluate the master’s theses; 5) decide on the development of the degree programmes, assuring the quality of teaching and the processing of feedback; and 6) perform other duties assigned to it by the dean or set forth in the degree regulations.

International Design Business Management IDBM Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Kauppatieteen akateeminen komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Bachelor's degree program in International Business Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Management and International Business Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Programme Committee supports the program leader in planning and conducting the programme.

Corporate Communication Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Strategy Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Finance Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Accounting Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Yritysjuridiikan maisteriohjelman ohjelmaryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Economics Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Marketing Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Information and Service Management Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kemian tekniikan akateeminen komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Kemian tekniikan koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Kemian tekniikan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudesta vastaa dekaani Janne Laine. Korkeakoulun laatutyön koordinoinnista vastaa kehityspäällikkö Raili Pönni (raili.ponni@aalto.fi). Koulun laaturyhmä tukee dekaania laadunvarmistuksessa huolehtimalla laadunvarmistuksen osa-alueiden (mm. raportointi, dokumentointi) käytännön toteutuksesta laitoksilla ja palvelufunktioissa.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Perustieteiden akateeminen komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Tuotantotalouden koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Informaatioverkostojen koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Aalto SCIn laatutoimikunta

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

SCIn laatutyöryhmän tehtävänä on erityisesti koordinoida laatutyötä.

Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Toimikunnan tehtävä on osallistua Tenure track-rekrytointien ja -arviointien opetusportfolioiden arviointiin.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun johtoryhmän muodostavat dekaani sekä kaksi varadekaania, laitosjohtajat ja kehityspäällikkö, controller ja HR-päällikkö sekä opiskelijajäsen.

Johtoryhmä vastaa koulun sisällöllisestä ja strategisesta kehittämisestä dekaanin tukena.

Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Työryhmä valmistelee taiteen tutkintoja koskevan ohjeiston opetussuunnitelman laatimiseksi seuraavalle lukuvuodelle. Työryhmä valmistelee myös taiteen tutkintoja koskevan tutkintosäännön.

Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ryhmän tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Sähkötekniikan akateeminen komitea

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Korkeakoulun akateemisten asiain komitean tulee yliopiston akateemisten asiain komitean sekä korkeakoulun johtajan sille osoittamien muiden tehtävien ohella tehdä esitys 1. korkeakoulukohtaisesta opetussuunnitelmasta, 2. korkeakoulukohtaisista tutkintovaatimuksista, 3. korkeakoulukohtaisista valintaperusteista, 4. muista akateemiseen toimintaan liittyvistä asioista 5. muista korkeakoulua johtavan dekaanin määräämistä tehtävistä sekä päättää korkeakoulun promootion järjestämisestä ja kunniatohtorin arvon antamisesta.

Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Working language English

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Working language English

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkinto-vaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Toimikunnan tehtäviin kuuluu tiedekunnan opetuksen laadun parantaminen. Se seuraa tiedekunnassa tapahtuvaa tutortoimintaa, haastattelee tiedekunnan opetusvirkoihin valittavat henkilöt ja antaa lausunnon opetustaidosta. Lisäksi työryhmä kehittää tiedekunnassa tapahtuvaa kurssien arviointia sekä tekee esitykset opettajien palkitsemisesta. Se voi myös järjestää myös julkisia keskustelutilaisuuksia opetukseen liittyvistä asioista sekä muita opetuksen laatuun liittyviä tapahtumia.

Aalto Artistic Activity Steering Group (AASG)

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Aalto Artistic Activity Steering Group (AASG) is responsible for the development of artistic activity of the Aalto University. There are four working groups (wg) under AASG: Transdisciplinary projects, exhibitions and events wg works on development, production and realization of transdisciplinary artworks and events, to be exhibited and shared to audiences across Aalto and beyond. Branding and visibility wg supports in raising the awareness of Aalto University globally, and develops its visibility in the world in its all three fields. International competitiveness wg benchmarks the best universities, follows the development of rankings in the fields, and develops how we should do rankings and international collaborations. Art in academia wg is a working body in artistic affairs for Aalto University Academic Committee (AAC), in issues such as reporting quality and quantity of artistic activity in cooperation with the national and international partners.

Digital Transformation & Enterprise Architecture Steering group (DTSG)

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Body for overseeing enterprise architecture work and the advancement of digital transformation in Aalto. Provides cross-organizational prioritization on IT matters and approves major IT investment decisions.

Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Entrepreneurship Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on:

  • tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista;
  • nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät;
  • päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t);
  • arvostella diplomityöt;
  • päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja
  • käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Insinööritieteiden korkeakoulun opetusosaamisen arviointiryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 3.12.2018

Kuvaus:

Työryhmän tehtävänä on arvioida Insinööritieteiden korkeakouluun hakeutuvien opettajakandidaattien opetusosaamista urapolun eri vaiheissa. Opetusosaamisen arviointiin sisältyy hakijoiden opetusportfolion ja opetusnäytteen arviointi sekä haastattelu.