Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

International Design Business Management Programme Committee

Hakuaika:

5.9.2019 - 22.9.2019

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.