Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkintolautakunta

Hakuaika:

23.10.2017 - 5.11.2017

Kuvaus:

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä opintosuorituksia koskevia oikaisupyyntöjä sekä käsitellä yliopistolain 82 §:ssä säädettyjen oikaisupyyntöjen johdosta tehtyihin päätöksiin kohdistuvia oikaisuvaatimuksia.

Toimielimeen valitaan varsinainen ja varajäsen kaikilta Aallon kolmelta alalta. Valintaperusteena tutkintolautakuntaan katsotaan ensisijaisesti: • hakijan kiinnostusta ja mahdollisuutta sitoutua toimielimeen vuodeksi • suoritettu kandidaatintutkinto. Eduksi voidaan katsoa • tietämys tutkintolautakunnan toiminnasta • aiempi kokemus opiskelijaedustajana toimisesta • aiempi opiskelija-aktiivisuus • suoritettu maisterivaiheen opinnäytetyö