H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustaja verkkolehden toimituskuntaan

Hakuaika:

21.3.2018 - 1.4.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä varsinaista jäsentä Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehden toimituskuntaan kaudelle 3.4.2018–30.6.2019. Hakuaika tehtävään on 21.3.–1.4.2018. Verkkolehden toimituskunnan jäsenen valitsee Laureamkon hallitus kokouksessaan 3.4.2018 Tikkurilan kampuksella klo 15.

Verkkolehdessä tullaan julkaisemaan henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien artikkeleita ja blogitekstejä, joissa esitellään laaja-alaisesti kehittämistoimintaa, hankkeiden tuloksia sekä kuulumisia ja kokemuksia koulutuskentältä. Toimituskunnan tehtävänä on arvioida saapuneet artikkelikäsikirjoitukset ja antaa niistä palautetta kirjoittajalle hyvän kirjoittamisen ja julkaisukanavalle määriteltyjen kriteerien perusteella. Toimituskunta sitoutuu antamaan kirjoittajalle palautteen ja arvion saapuneesta käsikirjoituksesta noin viikon kuluessa. Kirjoittaja saa palautetta vähintään yhdeltä toimituskunnan jäseneltä. Toimituskunnan tehtävänä on lisäksi vuosittain arvioida ja määrittää julkaisemisen kriteereitä ja erityisteemoja. Toimituskunnan jäsenen työmäärä on saapuneista käsikirjoituksista riippuen noin 40 tuntia vuodessa.

Hakijoilta toivotaan aktiivista työskentelyotetta sekä kiinnostusta julkaisutoimintaan ja sen edistämiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Hakemukset on jätettävä 1.4.2018 kello 23.59 mennessä.

Hakemus täytetään Halloped.fi -palvelussa. Halloped.fi -palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi -sivustolle.

Lisätietoja: Ainomaija Rajoo, asiantuntija, 044 2877 154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Haetaan opiskelijaedustajaa Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmään

Hakuaika:

21.3.2018 - 1.4.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä varsinaista jäsentä Yhdessä yhteisöksi -hankkeen johtoryhmään kaudelle 3.4.2018–31.12.2020. Hakuaika tehtävään on 21.3.–1.4.2018. Johtoryhmän jäsenen valitsee Laureamkon hallitus kokouksessaan 3.4.2018 Tikkurilan kampuksella klo 15.

Yhdessä yhteisöksi -hanke on Nyyti ry:n koordinoima kolmivuotinen hanke. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöön ja ryhmiin kuulumisen kokemusta. Hankkeessa yhtenä pilottioppilaitoksena on Laurea-ammattikorkeakoulu, joissa järjestään ideointityöpajoja ja testataan näissä syntyneitä ideoita käytännössä.

Hankkeen johtoryhmä muodostuu hankkeen yhteistyökumppaneiden edustajista, ja sen tehtävänä on edistää hankkeen tavoitteita. Johtoryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa, ensimmäinen tapaaminen järjestetään keväällä 2018. Hakijalta odotamme aitoa kiinnostusta hankkeen tavoitteiden ajamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen korkeakouluissa sekä sitoutumista tehtävään.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Hakemukset on jätettävä 1.4.2018 kello 23.59 mennessä. Hakemus täytetään Halloped.fi -palvelussa. Halloped.fi -palveluun kirjaudutaan sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua halloped.fi -sivustolle.

Lisätietoja molemmista paikoista: Ainomaija Rajoo, asiantuntija, 044 2877 154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi