H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta

Hakuaika:

25.9.2019 - 29.10.2019

Kuvaus:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön terveyspalveluyksiköllä on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. LTKY etsii johtokunnan jäseniksi kolmea opiskelijaedustajaa edustamaan ylioppilaskuntaa Lappeenrannan terveydenpalveluyksikössä.

Säätiön hallitus nimeää terveyspalveluyksiköiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

YTHS:n Lappeenrannan terveyspalveluyksikön johtokunta päättää mm. yksikön talousarvioesityksestä YTHS:n hallitukselle. Toimintakieli on Suomi.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Opiskelijaedustaja LUTin hallitukseen

Hakuaika:

25.9.2019 - 18.10.2019

Kuvaus:

Hallitus on yliopiston ylin päättävä hallintoelin. Sen tehtävänä on päättää mm. yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Toivomme suomenkielen osaamista.

HUOM! Hakemiseen kuuluu ennakkotehtävät sekä haastattelut.

Ennakkotehtävät toimitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakemuksen lähettämisestä, mutta viimeistään 18.10. Ennakkotehtävät tulee palauttaa 22.10. mennessä edunvalvonta@ltky.fi

Haastatteluihin otetaan enintään viisi (5) henkilöä hakemusten ja ennakkotehtävien perusteella. Haastattelut järjestetään 22.-23.10.

Haastatteluiden perusteella edustajiston kokoukseen (30.10. klo 17) kutsutaan enintään kolme (3) henkilöä esittäytymään. Näille kolmelle ilmoitetaan mahdollisuudesta viimeistään 27.10.

Kelpoisia tehtävään ovat LTKY:n jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.