H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Opiskelijaedustajia LBM akateemiseen neuvostoon

Hakuaika:

12.10.2020 - 8.11.2020

Kuvaus:

LUT School of Business and Management (LBM) akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kauppatieteiden opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Opiskelijaedustajia LENS akateemiseen neuvostoon

Hakuaika:

12.10.2020 - 8.11.2020

Kuvaus:

LUT School of Engineering Science (LENS) akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 10-20 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat kemiantekniikan, laskennallisen tekniikan ja analytiikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Opiskelijaedustajia LES akateemiseen nevostoon

Hakuaika:

12.10.2020 - 8.11.2020

Kuvaus:

LUT School of Energy Systems (LES) akateemiseen neuvostoon haetaan 3 varsinaista jäsentä ja 3 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat. Akateeminen neuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa lukuvuoden aikana, joten aikaa kuluu kokouksiin valmistautuminen mukaan luettuna kuukaudesta riippuen 5-10 tuntia kuukaudessa. Kokouksista on luvassa kokouspalkkio sekä arvokasta kokemusta esimerkiksi kokouskäyttäytymisestä ja neuvottelemisesta.

Kelpoisia tehtävään ovat energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Opiskelijaedustajia kollegioon

Hakuaika:

12.10.2020 - 8.11.2020

Kuvaus:

Yliopistokollegioon haetaan 4 varsinaista jäsentä ja 4 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Uudet HallOpEdit koulutetaan marras-joulukuun aikana.

Kollegioon vaaditaan suomen kielen taitoa. You will need Finnish skills for Collegiate Body.