Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Åbo Akademis styrgrupp för motion i Vasaredigerad %Y-06-02 kl. 13:20

Organ

Åbo Akademis styrgrupp för motion

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-03-04

Ansökningstid

2016-03-04 - 2016-03-29

Verksamhetsperiod

2016-04-01 - 2016-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanten väljs på kårstyrelsens möte fredag 1.4.2016.

Åbo Akademi har en styrgrupp för motionsverksamheten på båda campusar. Styrgruppen består av sex medlemmar, varav två studentrepresentanter är från ÅA och en från Novia. De andra medlemmarna representerar arbetshälsovården, arbetsgivaren samt arbetstagarna.

Till styrgruppens uppgifter hör att:
1) främja motionsverksamheten vid Åbo Akademi och Novia genom att aktivt planera, utveckla och informera om motionsverksamheten för såväl studerande som personal,
2) uppmärksamma olika målgruppers behov av konditionsfrämjande program och aktiviteter,
3) till förvaltningsämbetet göra framställning om fastställande av motionsavgifter,
4) årligen rapportera till förvaltningsämbetet samt göra framställning om nödvändiga medel.

Valbar är den studerande som enligt Åbo Akademis studentmatrikel är anmäld som närvarande vid utgången av perioden för intresseanmälningar och äger rätt att vid akademin avlägga examen och som inte är valbar i någon av grupperna professorer eller övriga anställda. Ur intressemotiveringen bör framgå matrikelnummer.