Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Åbo Akademis styrgrupp för motionredigerad %Y-08-16 kl. 11:00

Organization

Term:

2016-04-01 - 2016-12-31

Manager :

Åbo Akademi har en styrgrupp för motionsverksamhet som består av sex medlemmar varav två studentrepresentanter är från ÅA och en från Novia. De andra medlemmarna i gruppen representerar arbetshälsovården, arbetsgivaren samt arbetstagarna.

Till styrgruppens uppgifter hör att:
1) främja motionsverksamheten vid Åbo Akademi och Novia genom att aktivt planera, utveckla och informera om motionsverksamheten för såväl studerande som personal,
2) uppmärksamma olika målgruppers behov av konditionsfrämjande program och aktiviteter,
3) till förvaltningsämbetet göra framställning om fastställande av motionsavgifter,
4) årligen rapportera till förvaltningsämbetet samt göra framställning om nödvändiga medel.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter