Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Ansökningstid:

2021-11-19 - 2021-11-30

Beskrivning:

Stiftelsen Vasa studiebostäder har sedan 1972 varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har närmare 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen består av medlemmar från bl.a. student- och studerandekårerna och Vasa stad.

Styrelsemedlemmarna väljs för två kalenderår åt gången. Styrelseposten är arvoderad. VOAS interna dokument och möteshandlingar är på finska och arbetsspråket är i huvudsak finska. Som styrelsemedlem kan man använda svenska men det är bra om personen som representerar ÅAS är bekväm med att använda finska.