H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Varaedustajia kollegioon muokattu 4.12.2020 klo 10.16

Toimielin

Kollegio

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

11.11.2020

Hakuaika

11.11.2020 - 1.12.2020

Toimikausi

1.1.2021 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Edustajiston kokous 3.12. klo 17

Yliopistokollegioon haetaan 2 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset tehdään edustajiston kokouksessa ja uudet hallopedit koulutetaan joulukuun aikana.

You will need Finnish skills for the Collegiate body.