H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Varaedustajia kollegioon

Hakuaika:

11.11.2020 - 1.12.2020

Kuvaus:

Yliopistokollegioon haetaan 2 varaedustajaa kaksivuotistoimikaudelle, joka alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset tehdään edustajiston kokouksessa ja uudet hallopedit koulutetaan joulukuun aikana.

You will need Finnish skills for the Collegiate body.

Varaedustajia LES akateemiseen neuvostoon

Hakuaika:

11.11.2020 - 1.12.2020

Kuvaus:

Kelpoisia tehtävään ovat energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan opiskelijat, jotka eivät ole yli 50% kyseisen työntekijäryhmän työajasta käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Akateeminen neuvosto mm. päättää akateemisen yksikön opetussuunnitelmista, tekee esitykset yksikön virkojen täytöstä ja myöntää väittelyluvat.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa ja uudet hallopedit koulutetaan joulukuun aikana.

Hae YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi

Hakuaika:

23.11.2020 - 3.12.2020

Kuvaus:

YTHS:n valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin, joka hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen.

Kiertovuoron mukaisesti puolet ylioppilaskunnista voivat esittää valtuuskuntaan kahta varsinaista edustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta. Kiertovuoron mukaisesti ne ylioppilaskunnat, jotka eivät ole varsinaisen edustajan esittämisvuorossa, voivat esittää varaedustajia. Nämä ylioppilaskunnat voivat esittää valtuuskuntaan kahta varaedustajaa, joiden tulee olla kahta eri sukupuolta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet.

Päätös paikasta tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa 3.12.