H

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Kollegiomuokattu 9.5.2019 klo 11.19

Organisaatioyksikkö

LUT

Toimikausi:

1.1.2017 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Tiia Kettunen, edunvalvonta@ltky.fi

Yliopistokollegio mm. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän toimikausiensa pituudesta, valitsee yliopiston sisäiset edustajat hallitukseen ja valitsee yliopiston tilintarkastajat. Yliopistokollegiossa on 4 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on oma varajäsen. Kollegion toimikausi on kaksi vuotta. Kokouspalkkio on 100 euroa kokouksesta.

Kelpoisia tehtävään ovat ylioppilaskunnan jäsenet, jotka eivät ole yli 20 h/viikko käsittävässä työsuhteessa yliopistoon.

Päätökset HallOpEd paikoista tehdään LTKY:n edustajiston kokouksessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Miika Laurikainen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Olli Kousa

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Pia Etelävuori

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Jenni Aaltonen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Jenni Lunttila

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Mika Teiska

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Kuisma Närhi

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Reetta Määttänen

Varajäsen:
1.1.2019 - 31.12.2020

Professors

Staff