Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasamuokattu 9.1.2022 klo 16.17

Toimielin

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasa

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

10.1.2022

Hakuaika

10.1.2022 - 18.1.2022

Toimikausi

20.1.2022 - 31.5.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte i januari 2021.

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Det är önskvärt att de två representanterna kommer från olika ämnen för att diskussionen i gruppen ska bli så mångsidig so m möjligt.

Gruppen håller sitt första möte 20.1.

I intresseanmälan får du gärna skriva in minst följande: - vilket/vilka ämnen du studerar - varför du vill vara med i gruppen

Om du har frågor om uppdraget eller valet får du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad; petra@studentkaren.fi