Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Ledningsgrupp för ämneslärarutbildningen i Vasamuokattu 19.12.2017 klo 08.53

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

30.1.2015 - 31.5.2015

Vastuuhenkilö :

Ledningsgruppen med representanter från de olika undervisningsämnena behandlar ärenden gällande ämneslärarstuderandenas tid i Vasa. Gruppens mandatperiod är för vårterminen då studenterna är på plats i Vasa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Carl-Erik Strandberg

Jäsen:
12.1.2018 - 31.5.2018

Ei varajäsentä

Pinja Harjunpää

Jäsen:
12.1.2018 - 31.5.2018

Ei varajäsentä

Johanna Wide

Jäsen:
17.1.2019 - 31.5.2019

Ei varajäsentä

Elias Harkkila

Jäsen:
17.1.2019 - 31.5.2019

Ei varajäsentä

Alexander Hindrén

Jäsen:
23.1.2020 - 31.5.2020

Ei varajäsentä

Axel Sandell

Jäsen:
23.1.2020 - 31.5.2020

Ei varajäsentä

Trine Lindström

Jäsen:
18.1.2021 - 31.5.2021

Ei varajäsentä

Amelie Granvik

Jäsen:
18.1.2021 - 31.5.2021

Ei varajäsentä

Karolina Junell

Jäsen:
20.1.2022 - 31.5.2022

Ei varajäsentä

Frida Mattsson

Jäsen:
20.1.2022 - 31.5.2022

Ei varajäsentä

Professors

Staff