Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)muokattu 22.11.2021 klo 09.06

Toimielin

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

19.11.2021

Hakuaika

19.11.2021 - 30.11.2021

Toimikausi

1.1.2022 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS fullmäktiges möte 1.12.2021

Stiftelsen Vasa studiebostäder har sedan 1972 varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har närmare 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler. VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen består av medlemmar från bl.a. student- och studerandekårerna och Vasa stad.

Styrelsemedlemmarna väljs för två kalenderår åt gången. Styrelseposten är arvoderad. VOAS interna dokument och möteshandlingar är på finska och arbetsspråket är i huvudsak finska. Som styrelsemedlem kan man använda svenska men det är bra om personen som representerar ÅAS är bekväm med att använda finska.