Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Styrelsen för Stiftelsen Vasa studiebostäder (VOAS)muokattu 19.11.2021 klo 10.53

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.1.2018 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Stiftelsen Vasa studiebostäder har sedan 1972 varit verksam för studentboende i Vasa. Stiftelsen anskaffar studiebostäder och hyr ut dessa till studerande vid de läroinrättningar som är verksamma inom Vasa stads område.

VOAS har närmare 3000 bostadsplatser samt dessutom kontors-, affärs-, ungdoms- och daghemslokaler.
VOAS högsta administrativa organ är styrelsen. Styrelsen består av medlemmar från bl.a. student- och studerandekårerna och Vasa stad.

Styrelsemedlemmarna väljs för två kalenderår åt gången. Styrelseposten är arvoderad.

Istuvat opiskelijaedustajat

Axel Pakarinen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Ei varajäsentä

Ei jäsentä

Ben Wahlberg

Varajäsen:
3.5.2018 - 31.12.2018

Professors

Staff