Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Studerandeforum för arbetsforummuokattu 4.3.2021 klo 10.27

Toimielin

Studerandeforum för arbetsforum

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.2.2021

Hakuaika

1.2.2021 - 17.3.2021

Toimikausi

4.3.2021 - 31.12.2022

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 18.3.

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representanterade) samt två representanter från ÅAS styrelse.

Arbetsforum har fått finansiering för projekt för extra karriärcoaching under coronaåret och ett annat projekt för att bygga upp partnerskap mellan ÅA och arbetsgivare. Gruppen kommer under 2021 speciellt att fokusera på hur utvecklingen inom projekten bäst gynnar studerande.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Nu söker vi representanter från FNT, FPV och FSE!

Har du frågor? Kontakta: studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi, 02 215 4655