Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Studerandeforum för arbetsforummuokattu 1.2.2021 klo 08.35

Organisaatioyksikkö

ÅA allmänt

Toimikausi:

1.1.2017 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av fyra studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden (gärna så att alla fyra fakulteter är representanterade) samt två representanter från ÅAS styrelse.

Arbetsforum har fått 26 000 euro i finansiering för ett projekt för att stöda studerandes karriärmöjligheter under corona, gruppen kommer 2021 speciellt att fokusera på hur summan kan användas för att bäst gynna studerande.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter: • Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster. • Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande. • Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha. • Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Istuvat opiskelijaedustajat

Andreas Lindholm

Jäsen:
1.4.2015 - 31.12.2016

Ei varajäsentä

Branko Lampi

Jäsen:
1.4.2015 - 31.12.2016

Ei varajäsentä

Felix von Renteln

Jäsen:
15.4.2016 - 31.12.2016

Ei varajäsentä

Alexander Rönnblad

Jäsen:
10.2.2017 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Anna Turunen

Jäsen:
10.2.2017 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Isabella Wall

Jäsen:
10.2.2017 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Kasper Kannosto

Jäsen:
5.4.2019 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Tia Heimbürger

Jäsen:
5.4.2019 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

Emil Högnabba

Jäsen:
5.4.2019 - 31.12.2020

Ei varajäsentä

André La Face

Jäsen:
15.4.2021 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Linda Ilolander

Jäsen:
15.4.2021 - 31.12.2022

Ei varajäsentä

Professors

Staff