Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Styrgrupp för "Peppi-projketet" för nya integrerade studieinformationssystem vid ÅAmuokattu 16.10.2020 klo 16.38

Toimielin

Styrgrupp för Peppi

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

16.10.2020

Hakuaika

16.10.2020 - 26.10.2020

Toimikausi

28.10.2020 - 31.12.2021

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 28.10. 2020

Styrgruppen för Peppi fastställer projektets projektplan samt följer med och övervakar förverkligandet av projektet och dess tidtabell. Styrgruppen stöder projektkoordinator och ger rekommendationer för hur olika situationer ska lösas. Styrgruppen utser också ÅA:s representanter i de regionala och nationella Peppi-arbetsgrupperna.

Styrgruppen har en studentrepresentant.

Peppi-projektet vid ÅA är nu i följande fas: - förnyande av studieregistret (bättre stöd av tvådelad examensstruktur, studerandes studieplan, studentkårsvy, m.m.) - strategi för och koordinering av kontinuerlig utveckling av Peppi-ekosystemets egenskaper - tidtabell och prioritering för ibruktagande av nya egenskaper, moduler och verktyg

Om du har frågor kan du gärna kontakta studentombud Petra Lindblad, (02) 215 4655, e-post: petra@studentkaren.fi.