Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Styrgrupp för Peppimuokattu 16.10.2020 klo 16.32

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.3.2017 - 31.12.2018

Vastuuhenkilö :

Styrgruppen för Peppi fastställer projektets projektplan samt följer med och övervakar förverkligandet av projektet och dess tidtabell. Styrgruppen stöder projektkoordinator och ger rekommendationer för hur olika situationer ska lösas. Styrgruppen utser också ÅA:s representanter i de regionala och nationella Peppi-arbetsgrupperna.

Styrgruppen har en studentrepresentant.

Peppi-projektet vid ÅA är nu i följande fas: - förnyande av studieregistret (bättre stöd av tvådelad examensstruktur, studerandes studieplan, studentkårsvy, m.m.) - strategi för och koordinering av kontinuerlig utveckling av Peppi-ekosystemets egenskaper - tidtabell och prioritering för ibruktagande av nya egenskaper, moduler och verktyg

Istuvat opiskelijaedustajat

Andreas Reipsar

Jäsen:
1.1.2018 - 31.12.2018

Ei varajäsentä

Professors

Staff