Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Studerandeforum för arbetsforummuokattu 5.4.2019 klo 12.52

Toimielin

Studerandeforum för arbetsforum

Haetaan

3 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

7.1.2019

Hakuaika

7.1.2019 - 4.4.2019

Toimikausi

5.4.2019 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

ÅAS styrelses möte 5.4.2019

Arbetsforum vid Åbo Akademi har ett studeranderåd för att kunna utveckla sin verksamhet genom respons från studerande. Studerandeforumet består av tre studentrepresentanter från olika studieinriktningar och studieskeden samt två representanter från kårstyrelsen.

Verksamhetsorten är Åbo och gruppen har 2-3 träffar årligen.

Studerandeforum har bl.a. följande uppgifter:

• Diskussion och utvecklingsförslag kring arbetsforums tjänster.

• Vilka webbtjänster arbetsforum bör ha för att nå ut till studerande.

• Vilka samarbetspartners arbetsforum bör ha.

• Förslag till förbättring av Åbo Akademis praktiktjänster.

Då du lämnat in ansökan får du en bekräftelse i din abo.fi-e-post. Om du inte får en bekräftelse; kontakta studentombud Petra Lindblad, petra@studentkaren.fi