Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskap och teknikmuokattu 19.2.2019 klo 15.11

Toimielin

Fakultetsrådet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

7.1.2019

Hakuaika

7.1.2019 - 1.2.2019

Toimikausi

15.1.2019 - 31.7.2019

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Fakultetsråden här följande uppgifter:

  • uppgöra förslag till budget, ekonomi- och verksamhetsplan samt personalplan, besluta om fakultetens strategi,

  • fastställa undervisningsplanen, programplanerna och andra examensbestämmelser,

-bestämma om riktlinjerna för resursfördelningen,

-besluta om urvalsgrunderna för studentantagningen, anta forskarstuderande, utse förhandsgranskare, opponenter och kustos, bedöma licentiat- och doktorsavhandlingar samt godkänna licentiat- och doktorsexamina,

-uppgöra tillsättningsplan, utse sakkunniga samt bedöma behörigheten hos de sökande som anses mest meriterade för en professur, till akademilektor och till universitetslärare, samt göra framställning om anställning hos rektor,

-utse sakkunniga för docentur, bedöma behörigheten och göra framställning om framställning av docenttitel.

Fakultetsrådet kan i brådskande fall delegera på det ankommande uppgifter till dekanus.