Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmämuokattu 1.4.2020 klo 13.25

Toimielin

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

9.3.2020

Hakuaika

9.3.2020 - 22.3.2020

Toimikausi

3.4.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä 1) ohjaa AVP-toimintaa strategisella tasolla ja 2) varmistaa, että AVP-toiminta on linjassa yliopiston yleisten tavoitteiden ja muiden siihen liittyvien toimien kanssa.