Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmämuokattu 25.10.2019 klo 13.56

Organisaatioyksikkö

Aalto - Aalto

Toimikausi:

8.2.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Aalto Ventures Program (AVP) -ohjausryhmä 1) ohjaa AVP-toimintaa strategisella tasolla ja 2) varmistaa, että AVP-toiminta on linjassa yliopiston yleisten tavoitteiden ja muiden siihen liittyvien toimien kanssa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff