Aalto-yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

LUMA-keskuksen ohjausryhmä eli Aalto Junior-ohjausryhmä

Hakuaika:

31.10.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Ohjausryhmässä on ihmisiä korkeakouluista ja Espoon lukioista. Se keskustelee siitä, mitä Aalto Juniorissa on tehty ja mihin suuntaan sen kannattaisi kehittyä.

International Design Business Management IDBM Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto

Hakuaika:

31.10.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Koulutusneuvoston tehtävänä on: 1) tehdä akateemiselle komitealle ehdotukset koulutusohjelmakohtaisista opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja valintaperusteista; 2) nimetä kandidaatintöiden hyväksyjät; 3) päättää diplomitöiden aiheet, valvoja ja ohjaaja(t); 4) arvostella diplomityöt; 5) päättää koulutusohjelmien kehittämisestä, opetuksen laadunvarmistuksesta ja palautteen käsittelystä; ja 6) käsitellä dekaanin sen tehtäväksi antamat tai tutkintosäännössä osoitetut muut asiat.

Entrepreneurship Programme Committee

Hakuaika:

31.10.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Ohjelmaryhmän tehtävänä on tukea ohjelmajohtajaa ohjelman suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.