Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Intervju med studentrepresentanter under ÅA:s auditeringredigerad %Y-04-04 kl. 12:01

Organization

Term:

Manager :

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter. En expertpanel utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande. Onsdagen 5.5. kl. 10.05-10.55 träffar auditeringspanelen studentrepresentanter ur ÅA:s förvaltning och studentkårens representanter. Till sessionen behövs 8 studentrepresentanter, gärna både från fakultetsråd och andra organ. Skriv gärna i din intresseanmälan vad du studerar och i vilka sammanhang du är studentrepresentant. Har du frågor om uppdraget eller valet, kontakta gärna studentombud Petra Lindblad: petra@studentkaren.fi eller styrelsemedlem med ansvar för högskolepolitik Erik Östman: erik@studentkaren.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter