Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Workshop för studerande under ÅA:s auditeringredigerad %Y-04-04 kl. 11:47

Organization

Term:

Manager :

Åbo Akademi auditeras 4-5.5 2022 av nationella centret för utbildningsutvärdering NCU. Auditering innebär en extern granskning av verksamheten och kvalitetssäkringen. Auditeringen är en bra möjlighet för studerande att påverka och belysa förbättringsmöjligheter.

En expertpanelen utför auditeringen, de bekantar sig med material högskolan sammanställt och gör ett auditeringsbesök. I auditeringspanelen ingår även en studentrepresentant. Under besöket träffar panelen ledningen, personal och studerande.

Onsdagen 4 maj kl. 10.10–12.00 ordnas en auditeringsworkshop som de valda studerande ska delta i. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet och man behöver inte förbereda sig på förhand.

I workshoppen kommer varje studerande att först själv svara på en kort enkät. Därefter arbetar man i breakout-rooms för att svara på några frågor skriftligt. Grupperna arbetar helt självständigt och svarar på hur utbildningen fungerar. Efter workshoppen går man inte igenom det som skrivits, panelen läser senare igenom texterna.

Det behövs totalt 30 studerande för att genomföra workshoppen. 5 grupper med 5 studerande enligt listan nedan:

1) 2 grupper med kandidatstuderande

2) 2 grupper med magisterstuderande

3) 1 grupp med internationella examensstuderande (språk engelska)

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter