Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Styrelsen för Åbo svenska föreningsråd r.f. redigerad %Y-03-01 kl. 13:44

Organization

Term:

Manager :

Åbo svenska föreningsråd rf - med 54 medlemsföreningar - upprätthåller föreningsgården Gillesgården på Auragatan 1 och är juridisk huvudman för informationscentret Luckan, som också finns på Auragatan 1.

ÅAS medlemsskap i föreningsrådet ger ämnesföreningarna möjlighet att till ett billigt medlemskapspris hyra in sig i Gillesgården för olika evenemang (inte längre sitsar, tyvärr). Via Luckan kan ÅAS och ämnesföreningarna göra reklam för sin verksamhet, sälja biljetter till olika tillställningar och ordna infotillfällen.

Föreningsrådet leds av en styrelse som håller möten ungefär fem gånger per år. ÅAS söker nu en person som har intresse för föreningssamarbete i Åbo och kan representera ÅAS och ÅA-studerande i gruppen. Om det uppstår frågor under mandatperioden kan representanten vara i kontakt med ÅAS generalsekreterare.

Nuvarande studentrepresentant har avgått från sitt uppdrag, nu behövs en studentrepresentant för den kvarvarande perioden fram till mars 2023. ÅAS styrelse väljer representanten och styrelseordförande Veera Granroth kan svara på eventuella frågor om uppdraget och valet, so@studentkaren.fi.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter