Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅAredigerad %Y-12-08 kl. 09:40

Organization

Term:

2017-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleant som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter