Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupp för ämneslärarutbildningen vid ÅAredigerad %Y-12-08 kl. 09:40

Organization

Term:

2017-01-01 - 2018-12-31

Manager :

Arbetsgruppens uppgift är att samordna ämneslärarutbildare och ämneslärarstuderande, ta initiativ, utveckla och avge utlåtanden i ärenden som berör ämneslärarutbildningen vid samtliga fakulteter vid Åbo Akademi.

Gruppen har tre studentrepresentanter med suppleant som kan gå på möte om någon av de ordinarie medlemmarna är förhindrade.

De sittande studentrepresentanterna

Cecilia Juuti

Medlem:
2019-01-17 - 2020-12-31

Axel Sandell

Suppleant:
2019-01-17 - 2020-12-31

Victoria Kotkamaa

Medlem:
2020-12-09 - 2022-12-31

Amanda Åkersten

Suppleant:
2020-12-09 - 2022-12-31

Trine Lindström

Medlem:
2019-01-17 - 2020-12-31

Ej suppleanter

Wilma Ek

Medlem:
2020-12-09 - 2022-12-31

Ej suppleanter

Robin Mirzeler

Medlem:
2020-12-09 - 2022-12-31

Ej suppleanter

Ej medlemmar

Marina Stenbäck

Suppleant:
2018-03-09 - 2018-12-31

Ej medlemmar

Carl-Ivar Back

Suppleant:
2021-12-15 - 2022-12-31

Professorerna

Universitetets representanter