Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Kårvalskoordinatorredigerad %Y-08-20 kl. 12:08

Organization

Term:

2015-09-04 - 2015-12-31

Manager :

Ann-Katrin Bender, gs-karen@abo.fi

Koordinatorn koordinerar valnämndens arbete, som pågår under tiden september–november. Koordinatorn sköter tillsammans med valnämnden om de praktiska arrangemangen kring valet, bl.a. marknadsföringen och organiserandet av valet, rösträkningen och valvakan samt valstatistiken.

Efter kårvalet skall koordinatorn uppdatera studentkårens handbok för arrangerande av kårval. Koordinatorns placeringsort är Åbo, men uppdraget innebär även kontinuerlig kontakt till valnämndsmedlemmarna i Vasa och Jakobstad samt eventuella resor till de respektive orterna.

Uppdraget är arvoderat.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter