Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Stipendienämnden vid pedagogiska fakultetenredigerad %Y-03-17 kl. 10:29

Organization

Term:

2015-03-23 - 2015-12-31

Manager :

Stipendienämnden vid pedagogiska fakulteten håller ett möte och besluter om utdelning av allmänna studentstipendier vid ÅA 2015. Beslutet görs enligt beredning av studierådgivaren.

Stipendiefonder man inte ska ha sökt stipendium från för att kunna fungera som studentrepresentant: De allmänna ÅA stipendierna, Tähtinens fond, Tea och Alfons Takolanders fond, Ekenäs seminariefond.

Mötestid: måndag 23.3. med start nån gång mellan kl. 9 och 11.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter