Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Årsfestmarskalkredigerad %Y-03-12 kl. 14:25

Organization

Term:

2018-04-06 - 2019-02-28

Manager :

Ina Laakso, so@studentkaren.fi

ÅAS årsfest firas årligen på veckoslutet närmast 18 februari, Per Brahes födelsedag. År 2019 kommer årsfesten att firas den 16 februari i Åbo. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under våren 2018. Årsfestmarskalken samarbetar med kårkansliet för att koordinera allt som har med årsfesten att göra.

Arvodet för årsfestmarskalken är 800 euro. Intresseanmälan för förtroendeuppdraget utgår 2.4.2018 kl. 23.59.

De sittande studentrepresentanterna

Professorerna

Universitetets representanter