Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

FSF-utskottredigerad %Y-04-03 kl. 12:33

Organ

ÅAS FSF-utskott

Sökes

15 ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2018-02-22

Ansökningstid

2018-02-22 - 2018-03-21

Verksamhetsperiod

2018-02-07 - 2018-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS styrelses möte 23.3. 2018

På sitt möte 01/18 har ÅAS fullmäktige fastställt att ha ett FSF-utskott under verksamhetsåret 2018. FSF är förkortning på Finlands studentkårers förbund.

Utskottet ska fundera på hur ÅAS påverkar på nationell nivå och hur vi kan utveckla vårt samarbete med FSF och vår lobbning mot FSF.Utskottet går bl.a. igenom materialet inför FSF förbundsdagar som årligen hålls i november och funderar på vilken verksamhet inom FSF som bäst kan gagna ÅAS medlemmar. Utskottets medlemmar, som alla kårmedlemmar, har möjlighet att kandidera för platserna som ÅAS delegater till förbundsmötet, delegaterna väljs av fullmäktige

Är du intresserad av vad som händer inom utbildningsfrågor på nationell nivå, och vill se hur studentrörelsen jobbar i sin helhet? Har du intresse kring högskolepolitik, som t.ex. antagningsreformen, eller socialpolitik som aktuella SOTE-reformen?

Skicka in en fritt formulerad ansökan senast 5.3. I ansökan kan du gärna berätta vem du är, varför du är intresserad att vara med i utskottet och ifall du har tankar kring arbetet. Styrelsen behandlar de inkomna ansökningarna och väljer högst 15 personer till FSF-utskottet på sitt möte 7.3.

Då utskottet har valts hålls en utbildning i ärenden som berör utskottets uppgifter samt i FSF:s verksamhet.

Vid eventuella frågor kan du kontakta utskottets ordförande Nadja Vesterinen (nadja.vesterinen@abo.fi) eller ÅAS styrelses ordförande Ina Laakso (so@studentkaren.fi).