Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) redigerad %Y-09-22 kl. 15:21

Organ

Delegationen för Studentbystiftelsen i Åbo (TYS)

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2017-08-28

Ansökningstid

2017-08-28 - 2017-09-14

Verksamhetsperiod

2017-09-19 - 2018-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS fullmäktiges möte 19.9. 2017

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) grundades 1966 av Åbo Universitets studentkår. TYS bygger, renoverar, hyr ut och underhåller student- och ungdomsbostäder för heltidsstuderanden vid läroinrättningar på universitets- och högskolenivå och vid läroinrättningar studier på andra stadiet samt för arbetande ungdomar. Studentbystiftelsen förfogar totalt över 7000 bostäder i Åbo.

TYS högsta administrativa organ är delegationen och styrelsen. Delegationen har 48 medlemmar som representerar olika intresseinstanser. Delegationen fastställer den årliga budgeten, verksamhetsplanen och bokslutet och beslutar även om de åtgärder som tas upp i årsberättelsen. Delegationens vårmöte brukar hållas under april månad och höstmötet i november.

Eventuell intervju på valutskottets möte måndag 18.9. med start klockan 15.30.

Åbo Akademis Studentkår innehar ett mandat i TYS delegation.

Frågor om uppdraget riktas till högskolepolitisk expert Petra Lindblad he@studentkaren.fi 02 215 4655