Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Lokaldirektion för SHVS i Åbo och Raumoredigerad %Y-09-22 kl. 15:21

Organ

Lokaldirektion för SHVS i Åbo och Raumo

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2017-08-28

Ansökningstid

2017-08-28 - 2017-09-14

Verksamhetsperiod

2017-09-19 - 2017-12-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

ÅAS fullmäktiges möte 19.9. 2017

Verksamheten på hälsovårdsställena inom studenternashälsovårdsstiftelse (SHVS) leds av lokaldirektionen som utnämns av hälsovårdsstiftelsens styrelse. Lokaldirektionen för Åbo håller sitt följande möte i oktober 2017. Möten hålls i regel två gånger per termin.

Information om verksamhetsställets förvaltning.

Eventuell intervju på valutskottets möte måndag 18.9. med start klockan 15.30.

Frågor om uppdraget riktas till högskolepolitisk expert Petra Lindblad he@studentkaren.fi 02 215 4655