Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Ledningsgrupp för ÅA:s webbredigerad %Y-10-10 kl. 10:18

Organ

Ledningsgrupp för ÅA:s webb

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-09-30

Ansökningstid

2016-09-30 - 2016-10-06

Verksamhetsperiod

2016-10-15 - 2018-10-15

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Kårstyrelsens möte 7.10.2016

Ledningsgruppens uppgift är att ta ställning till övergripande ärenden gällande webbens struktur, innehåll och utveckling. Under mandatperioden 2016-2018 kommer Åbo Akademi att ta i bruk ett nytt innehållshanteringssystem (CMS-system) och lansera en helt ny ÅA-webb i början av 2018 då Åbo Akademi firar sitt 100-årsjubileum. Efter att den nya webben lanserats kommer ett nytt intranät att tas i bruk. Webbledningsgruppen fungerar som styrgrupp för dessa projekt.

Åbo Akademi söker en studentrepresentant med intresse för webbrelaterade frågor. Studentrepresentanten har som uppgift att föra fram studerandes perspektiv gällande ÅA-webben.