Åbo Akademi

Halloped-ansökningssystem

Arbetsgrupp för Åbo Akademis intranätredigerad %Y-10-04 kl. 10:25

Organ

Arbetsgrupp för ÅA:s webb

Sökes

en ordinarie medlem, inga suppleanter

Datum då ansökningen öppnas

2016-02-19

Ansökningstid

2016-02-19 - 2016-03-03

Verksamhetsperiod

2016-03-04 - 2017-01-31

Plats och tidpunkt för beslutsfattandet

Studentrepresentanterna väljs på kårstyrelsens möte fredag 4.3.2016.

Arbetsgruppen har som uppgift att bland annat se över innehållet och strukturen på ÅA:s framtida intranät.

ÅA kommer att förnya webben och gå in för en intraplattform för personal och studerande, medan www.abo.fi i framtiden ska rikta sig till externa besökare.

Gruppen som ska planera innehållet och strukturen för intranätet börjar arbeta i mars. Gruppen ska:
- Definiera intranätets målgrupper, innehållshelheter och redaktörer.
- Definiera intranätets funktioner, verktyg och språkversioner.
- Benchmarka andra högskolors intranät.
- Utforma och analysera en enkät om intranätet.
- Beakta intranätets användbarhet och användarupplevelse.
- Koordinera intranätets arbete med tekniska gruppen.
- Rapportera till webbledningsgruppen.

Arbetsgruppen beräknas bestå av sex personer, varav tre från universitetsservice, en studerande, en person från de fristående enheterna och en från den undervisande personalen.