H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Juveneksen ravintolatoimikuntamuokattu 23.5.2023 klo 13.48

Toimielin

Juveneksen ravintolatoimikunta

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

2.5.2023

Hakuaika

2.5.2023 - 21.5.2023

Toimikausi

25.5.2023 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallitus 5/2023

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloiden toiminnasta Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoja lukuvuodessa.

Toimielimeen valitaan yksi varajäsen. OYY:n sosiaalipoliittisella asiantuntijalla on ryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus ja hän tukee edustajia tehtävässään. Työryhmään kuulumisesta ei makseta palkkiota tai myönnetä opintopisteitä.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää opiskelijaedustajat toukokuussa 2023, ja opiskelijaedustajien kausi alkaa välittömästi päätöksen tultua voimaan. Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne määräajassa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 21.5.2023 mennessä. Valitun tulee olla läsnäoleva Oulun yliopiston opiskelija edustustehtävässä toimiessaan.

Työryhmässä toimiminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta. Valinnassa noudatetaan Ylioppilaskunnan johtosääntöjä ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986.

Kerro hakemuksessasi pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteitasi ja motivaatiotasi edustustehtävään.

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 21.5.2023, kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla.

Lisätietoja: OYY:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Essi Leinonen, sopoasiantuntijai@oyy.fi tai essi.leinonen@oyy.fi