H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Juveneksen ravintolatoimikuntamuokattu 1.7.2020 klo 10.44

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloista Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff