H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Juveneksen ravintolatoimikuntamuokattu 1.7.2020 klo 10.44

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloista Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Heidi Hannula

Jäsen:
Toistaiseksi

Antti Niskanen

Varajäsen:
Toistaiseksi


Jäsen:
Toistaiseksi

Christian Lilja

Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff