H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Juveneksen ravintolatoimikuntamuokattu 19.10.2017 klo 12.04

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto

Toimikausi:

Vastuuhenkilö :

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, sopoasiantuntija@oyy.fi

Ravintolatoimikunnassa keskustellaan Juveneksen ravintoloista Oulun yliopistolla. Ravintolatoimikunnan tehtävänä on mm. käsitellä asiakkailta tulleet palautteet sekä suunnitella ja kehittää toimintaa yhdessä palautteiden pohjalta. Toimikunnassa on edustettuna ravintolanpitäjien lisäksi opiskelijat, yliopiston henkilökunta ja YTHS. Ravintolatoimikunta kokoontuu muutamia kertoa lukuvuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Toni Nieppola

Jäsen:
Toistaiseksi

Christian Lilja

Varajäsen:
Toistaiseksi

Heidi Hannula

Jäsen:
Toistaiseksi

Antti Niskanen

Varajäsen:
Toistaiseksi

Professors

Staff