H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Täydennyshaku: Yliopistokollegio muokattu 17.2.2023 klo 12.24

Toimielin

Yliopistokollegio

Haetaan

ei yhtäkään varsinaista jäsentä, yhtä varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

20.12.2022

Hakuaika

20.12.2022 - 13.2.2023

Toimikausi

13.2.2023 - 31.12.2023

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYYn edustajisto helmikuussa

Kollegio on yliopiston hallituksen ohella yliopistomme vaikutusvaltaisin toimielin. Julkisoikeudellisen yliopiston kollegion toimivallasta ja kokoonpanosta on säädetty Yliopistolaissa. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valintojen vahvistaminen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen. Lisäksi kollegio myöntää hallitukselle vastuuvapauden ja vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään. Opiskelijaedustajien kaudella 2022–23 kollegio valitsee suurimman osan Oulun yliopiston hallituksen ulkopuolisista jäsenistä. Kattava listaus kollegion lakisääteisistä tehtävistä kuulutuksen lopssa.

Kollegio kokoontuu muutamia kertoja lukukaudessa, minkä lisäksi aikaa on varattava opiskelijaryhmän kokoontumisiin ja verkostotyöhön. Tutustu kollegion pöytäkirjoihin: https://www.oulu.fi/yliopisto/node/54614

Oulun yliopiston kollegiossa vaikuttaa 8 varsinaista opiskelijaedustajaa ja 8 henkilökohtaista varajäsentä kaksivuotisilla kausillaan (2022-2023). Varajäsenet osallistuvat opiskelijaryhmän tapaamisiin sekä varsinaisen jäsenen estyessä toimielimen kokouksiin. Lisäksi toimielimessä istuu 8 professoria ja 8 muun henkilöstön edustajaa, joilla on kaikilla hlö.koht. varajäsenet Oulun yliopiston johtosäännön §13 mukaisesti. OYY:n koulutuspoliittinen asiantuntija tukee opiskelijaedustajia. Toiminnasta saa opintopisteitä (2 op. / kausi, max. 10 op. / opiskelija) ja siitä maksetaan kokouspalkkiot (41,20 € per osallistuttu kokous / 2022 taso).

Haemme nyt yhtä varajäsentä yliopistokollegioon. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto valitsee edustajat kokouksessaan 15.2.2023 hakuajan päätyttyä. Valittujen edustajien kausi alkaa välittömästi. Osa hakijoista voidaan haastatella, mahdollisesta haastattelusta ilmoitetaan myöhemmin. Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne määräajassa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi 13.2.2023 mennessä. Valitun tulee olla läsnäoleva Oulun yliopiston opiskelija edustustehtävässä toimiessaan.

Aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta katsotaan eduksi. Edustajat pyritään valitsemaan mahdollisimman laajasti Oulun yliopiston eri tiedekunnista. Valinnassa noudatetaan Ylioppilaskunnan johtosääntöjä ja lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986. Kerro hakemuksessa pääaineesi, opintojesi vaihe sekä mahdollinen valintaan vaikuttava kokemus. Kuvaile hakemuksessa omia tavoitteistasi ja motivaatiotasi edustustehtävään.

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 13.2.2023., kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla. Lisätietoja: kopoasiantuntija@oyy.fi

Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita Yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa Yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään Yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti