H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopistokollegiomuokattu 25.8.2016 klo 11.03

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Hallinto

Toimikausi:

1.1.2016 - 31.12.2017

Vastuuhenkilö :

Yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 10 edustaa professoreita, 7 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 7 opiskelijoita. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään.

Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa.

Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Maria-Anca Catana

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Jukka Turunen

Varajäsen:
23.9.2020 - 31.12.2021

Teemu Virtanen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Eevasisko Mehtätalo

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Miriam Putula

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Annakaisa Tikkinen

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Lauri Koskela

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Anni Vakkuri

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Tapani Laine

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Benjamin Michelin

Varajäsen:
23.9.2020 - 31.12.2021

Zacharias Hellberg

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Nuuti Vasari

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Erno Oikarinen

Jäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Petteri Hollanti

Varajäsen:
1.1.2020 - 31.12.2021

Professors

Staff