H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Yliopistokollegiomuokattu 18.10.2021 klo 10.06

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopisto - Hallinto

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2021

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Vuonna 2022 yliopistokollegioon kuuluu 24 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä 8 edustaa professoreita, 8 muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä 8 opiskelijoita. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion muut kuin opiskelijajäsenet valitaan vaaleilla siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään.

Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, lukuun ottamatta opiskelijaedustajia, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yliopistokollegion tehtävät on määritelty yliopistolaissa.

Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta, jonka tehtävänä on valmistella 10 §:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta.

Istuvat opiskelijaedustajat

Riikka Haataja

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Andreas Malinen

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Tapani Laine

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Anni Vakkuri

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Miikka Lukkaroinen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Elina Lassi

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Lotta Leinonen

Jäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Antti Pennala

Varajäsen:
1.1.2022 - 31.12.2023

Aku Forsman

Jäsen:
12.9.2022 - 31.12.2023

Swagata Saha

Varajäsen:
12.9.2022 - 31.12.2023

Lotta Nikunen

Jäsen:
12.9.2022 - 31.12.2023

Santtu Mäenpää

Varajäsen:
13.2.2023 - 31.12.2023

Professors

Staff