H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkijakoulun johtoryhmä / Väitöstutkijajaoston (DRS) puheenjohtajistomuokattu 20.12.2022 klo 11.21

Toimielin

Tutkijakoulun johtoryhmä / Väitöstutkijajaoston (DRS) puheenjohtajisto

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

28.11.2022

Hakuaika

28.11.2022 - 22.1.2023

Toimikausi

22.1.2023 - 31.12.2024

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

OYY:n hallitus valitsee edustajat tammikuussa

Tutkijakoulun dekaani asettaa johtamisen tueksi tutkijakoulun johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Kokouksissa käsitellään mm. tutkijakoulun toimintojen kehittämistä, tutkijakoulun hakuaikoja ja -kriteereitä sekä matka-apurahojen määriä. Johtoryhmä kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot (41,2 € / osallistuttu kokous / 2021) ja siitä voi hakea opintopisteitä ( https://www.oulu.fi/tutkijakoulu/suositukset_op ), jos eivät kuulu yliopiston henkilökuntaan. Tutkijakoulun dekaani toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Tutkijakoulun johtoryhmään kuuluvat tohtorikoulutustoimikuntien puheenjohtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Tutkijakoulun dekaani nimeää ylioppilaskunnan esityksestä kaksi varsinaista väitöskirjatutkijoiden edustajaa kaksivuotiskaudelle.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus nimittää väitöstutkijaedustajat tammikuussa 2023, ja edustajien kausi kestää vuoden 2024 loppuun. Hakukelpoisia toimielimeen ovat Oulun yliopiston tutkijakoulussa, tohtorikoulutustoimikunnan alalla tohtoriopintojaan suorittavat tohtorikoulutettavat. Hakukelpoisia ovat ne määräajan puitteissa hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston väitöstutkijoiksi sille lukukaudelle, jolla edustajan toimikausi alkaa. Hakijan on oltava ilmoittautunut läsnäolevaksi väitöskirjatutkijaksi Oulun yliopistossa sekä Ylioppilaskunnan jäsen kevätlukukaudelle 2022 viimeistään 22.1.2023. Lisätietoa jäsenyydestä: https://www.oyy.fi/opiskelijalle/jasenyys-ja-jasenpalvelut/

Johtoryhmän jäsenistä toinen toimii OYY:n väitöstutkijajaoston puheenjohtajana ja toinen varapuheenjohtajana. Väitöstutkijajaosto on Oulun yliopiston kaikkien väitöstutkijoiden yhteinen edunvalvoja ja yhteisö. Jaosto seuraa yliopiston päätöksentekoa ja tohtoriopintoihin liittyviä käytäntöjä, ajaa väitöstutkjoiden etuja ja hyvinvointia sekä edistää heidän tietoisuutta oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon. Jaosto myös edistää yhteisöllisyyden tunnetta ja voi halutessaan järjestää tapahtumia väitöstutkijoiden keskuudessa. Jaoston toiminta on osa OYY:n toimintaa ja sen rahoittama. Jaosto toimii englanniksi ja kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Lue lisää: https://www.oyy.fi/jatko-opiskelijajaosto/

Puheenjohtaja kutsuu koolle jaoston kokoukset, valmistelee käsiteltävät asiat ja johtaa keskustelua. Puheenjohtaja on myös vastuussa jaoston viestinnästä, väitöstutkijoiden yhteistyöstä ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä muiden jaostoaktiivien kanssa. Puheenjohtaja toimii jaoston ensisijaisena yhteyshenkilönä väitöstutkijoihin, yliopistoon ja muihin sidosryhmiin. Puheenjohtaja saa toiminnasta kokouspalkkioita (20e/johdettu kokous. max. 10 kokousta)

Jaostoon on vapaa pääsy kaikille kiinnostuneille. Lisätietoja jaostosta: https://www.oyy.fi/vaitostutkijoidenjaosto/

Hakemukset jätetään tähän hakukuulutukseen viim. 22.1.2023, kirjautuminen yliopiston HAKA-tunnuksilla. Kerro hakemuksessa motivaatiostasi, mahdollisesta soveltuvasta taustasta tai osaamisesta, sekä ajatuksistasi liittyen väitöstutkijajaoston toimintaan.