H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja / Tutkijakoulun johtoryhmän jäsenmuokattu 28.5.2020 klo 08.47

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Toimikausi:

1.1.2020 - 31.12.2020

Vastuuhenkilö :

Jatko-opiskelijajaoston puheenjohtaja ohjaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jatko-opiskelijajaoston toimintaa jaoston strategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaan. Jatko-opiskelijajaosto on Oulun yliopiston kaikkien jatko-opiskelijoiden yhteinen edunvalvoja ja yhteisö. Jaosto seuraa yliopiston päätöksentekoa ja jatko-opintoihin liittyviä käytäntöjä, ajaa jatko-opiskelijoiden etuja ja hyvinvointia sekä edistää opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon. Jaosto myös edistää yhteisöllisyyden tunnetta jatko-opiskelijoiden keskuudessa.

Jatko-opiskelijajaosto kokoontuu noin kerran 1-2 kuukaudessa keskustelemaan jatko-opiskelijoiden näkökulmista tohtorinkoulutuksen kehittämiseen. Opiskelijaedustajien tehtävä on välittää jatko-opiskelijoiden esitykset ja kannanotot eteenpäin. Jaosto järjestää myös jatko-opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

Puheenjohtaja kutsuu koolle jaoston kokoukset, valmistelee käsiteltävät asiat ja johtaa keskustelua. Puheenjohtaja on myös vastuussa jaoston viestinnästä, jatko-opiskelijaedustajien yhteistyöstä ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä muiden jaostoaktiivien kanssa. Puheenjohtaja toimii jaoston ensisijaisena yhteyshenkilönä jatko-opiskelijoihin, yliopistoon ja muihin sidosryhmiin.

Puheenjohtaja on tutkijakoulun johtoryhmän jäsen. Tutkijakoulun johtoryhmän tehtävänä on tukea tutkijakoulun dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Kokouksissa käsitellään mm. tutkijakoulun toimintojen kehittämistä, tutkijakoulun hakuaikoja ja -kriteereitä sekä matka-apurahojen määriä. Johtoryhmä kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa.

Istuvat opiskelijaedustajat

Namrata Baruah

Jäsen:
1.1.2021 - 31.12.2021

Ei varajäsentä

Professors

Staff