H

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Tutkijakoulun johtoryhmä / Väitöstutkijajaoston (DRS) puheenjohtajistomuokattu 17.12.2021 klo 13.01

Organisaatioyksikkö

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Toimikausi:

1.1.2022 - 31.12.2022

Vastuuhenkilö :

kopoasiantuntija@oyy.fi

Tutkijakoulun johtoryhmän tehtävänä on tukea tutkijakoulun dekaania tohtorikoulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä yliopiston strategian toimeenpanossa. Kokouksissa käsitellään mm. tutkijakoulun toimintojen kehittämistä, tutkijakoulun hakuaikoja ja -kriteereitä sekä matka-apurahojen määriä. Johtoryhmä kokoontuu noin seitsemän kertaa vuodessa. Johtoryhmän väitöstutkijajäsen on OYY:n väitöstutkijoiden jaoston puheenjohtaja ja varajäsen varapuheenjohtaja.

Väitöstutkijajaoston puheenjohtaja ohjaa Oulun yliopiston ylioppilaskunnan väitöstutkijajaoston toimintaa jaoston strategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaan. Väitöstutkijajaosto on Oulun yliopiston kaikkien väitöstutkijoiden yhteinen edunvalvoja ja yhteisö. Jaosto seuraa yliopiston päätöksentekoa ja jatko-opintoihin liittyviä käytäntöjä, ajaa väitöstutkijoiden etuja ja hyvinvointia sekä edistää opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa yliopiston päätöksentekoon. Jaosto myös edistää yhteisöllisyyden tunnetta väitöstutkijoiden keskuudessa.

Väitöstutkijajaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan väitöstutkijoiden näkökulmista tohtorinkoulutuksen kehittämiseen. Hallinnon väitöstutkijaedustajien tehtävä on välittää väitöstutkijoiden esitykset ja kannanotot eteenpäin. Jaosto järjestää myös väitöstutkijoille suunnattuja tapahtumia.

Puheenjohtaja kutsuu koolle jaoston kokoukset, valmistelee käsiteltävät asiat ja johtaa keskustelua. Puheenjohtaja on myös vastuussa jaoston viestinnästä, väitöstutkijaedustajien yhteistyöstä ja tapahtumien järjestämisestä yhdessä muiden jaostoaktiivien kanssa. Puheenjohtaja toimii jaoston ensisijaisena yhteyshenkilönä väitöskirjatutkijoihin, yliopistoon ja muihin sidosryhmiin.

Istuvat opiskelijaedustajat

Jarkko Impola

Jäsen:
24.4.2023 - 31.12.2024

Ei varajäsentä

Professors

Staff