H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Pedagogiikan kehittämisryhmämuokattu 12.11.2019 klo 17.01

Toimielin

Pedagogiikan kehittämisryhmä

Haetaan

yhtä varsinaista jäsentä, ei yhtäkään varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

1.10.2019

Hakuaika

1.10.2019 - 31.10.2019

Toimikausi

1.1.2020 - 31.12.2020

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Laureamkon hallituksen kokous 12.11.2019

Pedagogiikan kehittämisryhmän vastuulla on vahvistaa Laureassa käytössä olevaa Learning by Development -mallia ja digipedagogiikkaa, uudistaa pedagogisia ratkaisuja ja edesauttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä koulutustoiminnassa.

Ryhmään kuuluu opetuksen vararehtori, pedagogiikasta vastaava johtaja, pedagogiikka-tutkimusohjelman johtaja, Chief digital officer, 6-8 henkilökunnan edustajaa, opiskelijaedustaja ja koordinaattori.

Ryhmä kokoustaa noin neljä kertaa vuodessa, jonka lisäksi se järjestää henkilöstölle erimuotoisia tilaisuuksia pedagogisten ratkaisujen levittämiseksi.