H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Avoimen AMK:n ja jatkuvan oppimisen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) jäsentä Avoimen ammattikorkeakoulun ja jatkuvan oppimisen kehittämisryhmään kaudelle 1.1.-31.12.2019. Ryhmän vastuulla on avoimen ammattikorkeakoulun, väyläopintojen ja erikoistumiskoulutuksen tarjonnan ja toiminnan kehittäminen sekä uusien jatkuvan oppimisen mallien kehittäminen. Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmän jäseniksi voivat hakea vain avoimessa ammattikorkeakoulututkinnossa opiskelevat Laurean opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan: 1) kiinnostusta avoimen korkeakoulututkinnon kehittämiseen, 2) ymmärrystä avoimen korkeakoulutuksen järjestämisestä ja jatkuvan oppimisen keskeisimmistä tavoitteista ja 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Opiskelijaedustaja saa tukea tehtävään Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkolta.

Työryhmään kuuluvat opiskelijaedustajan lisäksi koulutusprosessista vastaava johtaja, ohjauksesta vastaava johtaja, korkeakouluyksikkö C:n ja E:n johtajat, avoimesta ammattikorkeakoulusta vastaava kehittämispäällikkö ja koulutussuunnittelija, väyläopinnoista vastaava kehittämispäällikkö, opintopäällikköjen edustaja ja opiskelijaedustaja.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa kehittämään Laurean verkko-opintoja ja digitaalisuutta

Digitaalisuuden ja verkko-opintojen kehittämisryhmän vastuulla on kehittää digitaalisuuden hyödyntämistä Laureassa ja varmistaa verkko-opintojen laadukas toteutuminen. Opiskelijaedustajien kausi kestää 1.1.-31.12.2019. Työryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuoden aikana. Opiskelijaedustajien haku päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Hakijoilta ja edustajilta toivotaan: 1) kiinnostusta verkko-opintojen kehittämiseen, 2) kiinnostusta korkeakoulupedagogiikkaan, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Kehittämisryhmään kuuluvat opiskelijaedustahab lisäksi Chief digital officer, verkko-opintoina toteutettavien hakukohteiden kehittämispäälliköt ja niiden opettajaedustajat/ tutkintovastaavat, verkko-opintojen ja kehityspäällikkö.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa 11.12. klo 23.59 mennessä. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Kansainvälisyyden ja englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) jäsentä Kansainvälisyyden ja englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmään

Kansainvälisyyden ja englanninkielisten koulutusten kehittämisryhmä vastaa Laurean koulutusten kansainvälistymisestä, englanninkielisten koulutusten kehittymisestä ja profiloinnista. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden 1.1.-31.12.2019. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa. Ryhmän työskentelykieli on suomi.

Hakijalta ja opiskelijaedustajalta toivotaan: 1) kiinnostusta kansainvälisyyden edistämiseen korkeakoulussa, 2) halua koulutuksen laadukkaaseen kehittämiseen ja 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan ja tukee häntä läpi kauden.

Kehittämisryhmään kuuluvat Laurean koulutusten kansainvälistenasioiden johtaja, tutkinnoista vastaavat kehittämispäälliköt, englanninkielisistä hakukohteista vastaavat, YAMK-vastuuopettajat, tutkintovastaavat ja opintopäälliköt ja opiskelijaedustaja.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) opiskelijaedustajaa Laurean opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmään

Laurean opiskeluhyvinvoinnin kehittämisryhmä koordinoi Laurean työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn puolesta ja edistämiseksi. Työryhmän tehtävä on jalkauttaa toimintaan opiskeluhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Ryhmä kokoustaa neljä kertaa vuodessa. Opiskelijan kausi kestää vuoden 1.1.-31.12.2019. Haku paikkaan päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat ohjauksesta vastaava johtaja, opintopsykologi, erityisopettaja, Student social councellor, oppilaitospappien ja terveydenhoitajien edustajat, henkilökunnan edustaja joka kampukselta ja opintopäälliköiden edustaja.

Hakijoilta ja edustajalta toivotaan: 1) kiinnostusta opiskeluhyvinvointiin ja sen kehittämiseen 2) ymmärrystä opiskeluhyvinvoinnin osa-alueista tai halua asian omaksumiseen 3) hyviä vuorovaikustaitoja ja sitoumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Pedagogiikan kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) opiskelijaedustajaa Laurean pedagogiikan kehittämisryhmään.

Kehittämisryhmän vastuulla on vahvistaa Laureassa käytössä olevaa Learning by Development -mallia ja digipedagogiikkaa, uudistaa pedagogisia ratkaisuja ja edesauttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä koulutustoiminnassa. Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi se järjestää henkilöstölle erimuotoisia tilaisuuksia pedagogisten ratkaisujen levittämiseksi. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Ryhmään kuuluu opetuksen vararehtori, pedagogiikasta vastaava johtaja, pedagogiikka-tutkimusohjelman johtaja, Chief digital officer, 6-8 henkilökunnan edustajaa, 1 opiskelijaedustaja ja koordinaattori.

Hakijalta toivotaan: 1) kiinnostusta ammattikorkeakoulupedagogiikkaan ja sen kehittämiseen, 2) LbD-mallin perusteiden ymmärtämistä ja halua mallin kehittämiseen 3) ymmärrys Laurean tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta ja kiinnostusta sen yhdistämiseksi osaksi opintoja ja 4) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Tieto- ja julkaisupalvelujen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä opiskelijaedustajaa kehittämään Laurean tieto- ja julkaisupalveluita

Laurean tieto- ja julkaisupalveluiden kehittämisryhmään haetaan opiskelijaedustajaa. Kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää ja uudistaa Laurean tieto- ja julkaisupalveluja. Ryhmään kuuluvat tieto- ja julkaisupalvelujen johtaja, tieto- ja julkaisupalvelujen edustajat ja opiskelijaedustaja. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Hakijoilta ja edustajalta toivotaan: 1) Kiinnostusta korkeakoulun tieto- ja julkaisupalveluiden toimintaan ja 2) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Ylemmän AMK:n kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varaedustajaa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen kehittämisryhmään

Laurean YAMK:n kehittämisryhmä vastaa tutkintojen laadukkaasta toteutuksesta ja kehittämisestä. Työryhmä kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa, jonka lisäksi se suunnittelee tutkinnon opettajille yhteisiä tilaisuuksia. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Paikkaan voivat hakea vain Laureassa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opiskelevat opiskelijat. Lisäksi hakijoilta ja edustajilta toivotaan: 1) ymmärrystä ja kiinnostusta ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen toteutuksiin ja kehittämiseen, 2) laajempi kiinnostus ammattikorkeakouluopetuksen osaamistavoitteisiin ja ymmärrys kehittämistarpeista katsotaan hakijalle eduksi ja 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika.

Opiskelijakunta kouluttaa edustajat tehtävään ja tukee heitä läpi kauden. Työryhmään kuuluvat korkeakouluyksikkö D:n johtaja, YAMK-vastuuopettajat ja -kehittämispäälliköt ja opiskelijaedustaja.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Yrittäjyyden kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä varsinaista ja yhtä varaedustajaa kehittämään yrittäjyyttä Laureassa

Yrittäjyyden kehittämisryhmän tehtävänä on edistää opiskelijayrittäjyyttä ja yrittäjyysvalmiuksia Laureassa. Ryhmä jalkauttaa käytäntöön toimenpiteitä, jotka kehittävät yrittäjyyttä Laurea-tasolla. Ryhmän jäseniä ovat opiskelijayrittäjyydestä vastaava henkilökunnan jäsen, yrittäjyyden projektipäällikkö, jokaiselta kampukselta henkilökunnan edustaja ja opiskelijaedustaja. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2018. Haku päättyy 11.12. klo 23.59.

Hakijoilta ja opiskelijaedustajilta toivotaan: 1) kiinnostusta yrittäjyyteen liittyviin kysymyksiin, 2) kiinnostusta opiskelijayrittäjyyden kehittämiseen Laureassa ja 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa ja tukee hakijaa läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean turvallisuusjohtamisen kehittämisryhmään

Kehittämisryhmän tehtävänä on ennakoida Laurean turvallisuusjohtamista ja tehdä kehittämistoimenpiteitä turvallisuuteen liittyen. Ryhmä tapaa 5-6 kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajien kausi on vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku työryhmään päättyy 11.12. klo 23.59.

Ryhmään kuuluvat turvallisuusjohtaja, turvallisuusvastaavat, opiskelijaedustaja, opiskelijaterveydenhuollon edustaja, ravintolapalveluiden edustaja (palveluntarjoaja), tekninen isännöitsijä, palvelupäällikkö (tilapalvelut) ja palvelupäällikkö (opintotoimistot).

Hakijoilta ja opiskelijaedustajilta toivotaan: 1) kiinnostusta turvallisuusjohtamiseen ja sen kehittämiseen, 2) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat tehtävään ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Liiketalouden kehittämisryhmä (liiketalous ja oikeudellisen osaamisen koulutus)

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean liiketalouden kehittämisryhmään

Liiketalouden kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa liiketalouden ja oikeudellisen osaamisen koulutusalojen opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean liiketalouden ja oikeudellisen osaamisen koulutusalojen opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, kiinnostusta alan kehittämiseen sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Liiketalouden työelämäpaneeli (liiketalous ja oikeudellisen osaamisen koulutus)

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean liiketalouden työelämäpaneeliin

Liiketalouden työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean liiketalouden ja oikeudellisen osaamisen koulutusalojen opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Tietojenkäsittelyn kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean tietojenkäsittelyn kehittämisryhmään

Tietojenkäsittelyn kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa tietojenkäsittelyn koulutusalan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean tietojenkäsittelyn opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Tietojenkäsittelyn työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean tietojenkäsittelyn työelämäpaneeliin

Tietojenkäsittelyn työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean tietojenkäsittelyn opiskelijat

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisryhmään

Turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutusalan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Turvallisuuden ja riskienhallinnan työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan työelämäpaneeliin

Turvallisuuden ja riskienhallinnan työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Estenomikoulutuksen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean estenomikoulutuksen kehittämisryhmään

Estenomikoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa estenomikoulutuksen opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean estenomialan opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Estenomikoulutuksen työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean estenomikoulutuksen työelämäpaneeliin

Estenomikoulutuksen työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean estenomikoulutuksen opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Fysioterapeuttikoulutuksen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean fysioterapeuttikoulutuksen kehittämisryhmään

Fysioterapeuttikoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa fysioterapeuttikoulutuksen opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Fysioterapeuttikoulutuksen työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean fysioterapeuttikoulutuksen työelämäpaneeliin

Fysioterapeuttikoulutuksen työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisryhmään

Sairaanhoitajakoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa alan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Sairaanhoitajakoulutuksen työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean sairaanhoitajakoulutuksen työelämäpaneeliin

Sairaanhoitajakoulutuksen työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat. Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Terveydenhoitajakoulutuksen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean terveydenhoitajakoulutuksen kehittämisryhmään

Terveydenhoitajakoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa alan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean terveydenhoitajakoulutuksen opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Terveydenhoitajakoulutuksen työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean terveydenhoitajakoulutuksen työelämäpaneeliin

Terveydenhoitajakoulutuksen työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean terveydenhoitajakoulutuksen osaamisen koulutusalojen opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Sosionomikoulutuksen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean sosionomikoulutuksen kehittämisryhmään

Sosionomikoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa alan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean sosionomikoulutuksen opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Sosionomikoulutuksen työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean sosionomikoulutuksen työelämäpaneeliin

Sosionomikoulutuksen työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean sosionomikoulutuksen opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Rikosseuraamusalan kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean rikosseuraamusalan kehittämisryhmään

Rikosseuraamusalan kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa alan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean rikosseuraamusalan opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Rikosseuraamusalan työelämäpaneeli

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean rikosseuraamusalan työelämäpaneeliin

Rikosseuraamusalan työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean rikosseuraamusalan opiskelijat.

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Restonomikoulutuksen kehittämisryhmä

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean restonomikoulutuksen kehittämisryhmään

Restonomikoulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on varmistaa alan opetuksen laadukas toteutuminen ja kehittyminen Laureassa. Ryhmä varmistaa resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentumisen Laurea-tasolla ja kehittää jatkuvan oppimisen tarjontaa. Ryhmä tapaa noin neljä kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12. klo 23.59.

Kehittämisryhmän jäseneksi voivat hakea vain Laurean restonomikoulutuksen opiskelijat. Lisäksi hakijalta toivotaan 1) ymmärrystä kyseisen tutkinnon keskeisimmistä osaamistavoitteista, 2) kiinnostusta alan kehittämiseen sekä 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi opiskelijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajan tehtävään ja tukee häntä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Restonomikoulutuksen työelämäpaneeli (Palveluliiketoiminta, Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutus)

Hakuaika:

23.11.2018 - 11.12.2018

Kuvaus:

Haetaan yhtä (1) varsinaista ja yhtä (1) varaedustajaa Laurean restonomikoulutuksen työelämäpaneeliin

Restonomikoulutuksen työelämäpaneelin tehtävä on ennakoida työelämän muutoksia ja varmistaa, että tutkinnon sisältö vastaa työelämän tarpeita. Työryhmä kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa. Opiskelijaedustajan kausi kestää vuoden, 1.1.-31.12.2019. Haku tehtävään päättyy 11.12.2018 klo 23.59.

Työryhmään kuuluvat tutkinnosta vastaava kehittämispäällikkö, tutkinnon tutkintovastaavat ja YAMK-vastuuopettajien edustaja(t), 4-8 työelämäedustajaa ja opiskelijaedustaja.

Työelämäpaneeliin voi hakea vain Laurean restonomikoulutuksen opiskelijat (Palveluliiketoiminta, Palveluelämysten tuottamisen ja kehittämisen koulutus).

Lisäksi hakijoilta toivotaan: 1) ymmärrystä kyseisen alan osaamistavoitteista, 2) kiinnostus työelämän kehittämiseen ja työelämäkysymyksiin, 3) hyviä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista tehtävään. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan oletettu valmistumisaika. Opiskelijakunta kouluttaa edustajat ja tukee heitä läpi kauden.

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan työryhmän opiskelijaedustajana, jätä hakemus halloped.fi–palvelussa. Hakemuksen jättämistä varten pitää aina kirjautua sivustolle. Tämä tapahtuu sivuston oikeasta ylälaidasta Haka kirjautumisjärjestelmän kautta Laurean tunnuksilla. Klikkaa hakemuksen otsikkoa. Löydät "Lähetä hakemus" -painikkeen uuden sivun alalaidasta.

Lisätietoja Ainomaija Rajoo 044 287 7154, ainomaija.rajoo@laureamko.fi