H

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Pedagogiikan kehittämisryhmämuokattu 22.11.2018 klo 09.39

Organisaatioyksikkö

Laurea-ammattikorkeakoulu - Koulutustoiminta

Toimikausi:

1.1.2019 - 31.12.2019

Vastuuhenkilö :

Ainomaija Rajoo, ainomaija.rajoo@laureamko.fi

Pedagogiikan kehittämisryhmän vastuulla on vahvistaa Laureassa käytössä olevaa Learning by Development -mallia ja digipedagogiikkaa, uudistaa pedagogisia ratkaisuja ja edesauttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden tulosten hyödyntämistä koulutustoiminnassa.

Ryhmään kuuluu opetuksen vararehtori, pedagogiikasta vastaava johtaja, pedagogiikka-tutkimusohjelman johtaja, Chief digital officer, 6-8 henkilökunnan edustajaa, 1 opiskelijaedustaja ja koordinaattori.

Ryhmä kokoustaa noin neljä kertaa vuodessa, minkä lisäksi se järjestää henkilöstölle erimuotoisia tilaisuuksia pedagogisten ratkaisujen levittämiseksi.

Istuvat opiskelijaedustajat

Liisa Minkkinen

Jäsen:
1.1.2019 - 31.12.2019

Ei varajäsentä

Professors

Staff