Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Hae opiskelijajäseneksi Helsingin yliopiston kirjaston kampuskirjastoneuvottelukuntaan (Keskustakampus)muokattu 19.5.2016 klo 16.53

Toimielin

Helsingin yliopiston kampuskirjastoneuvottelukunta (Keskusta)

Haetaan

2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Haun avaamispäivämäärä

11.2.2014

Hakuaika

11.2.2014 - 24.2.2014

Toimikausi

28.2.2014 - 31.12.2015

Päätöksenteon paikka ja ajankohta

Helsingin yliopiston kirjasto perustaa kampuskirjastojen toiminnan tueksi ja kehittämiseksi kullekin kampukselle kirjastoneuvottelukunnan. Kirjastoneuvottelukunta perustetaan seuraaville kampuksille: • Keskusta • Kumpula • Meilahti • Viikki

Kampusten neuvottelukuntien tehtävän on (Työjärjestys §7) 1. toimia käyttäjien ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina; 2. osallistua opetusta ja tutkimusta palvelevien kirjastopalveluiden strategiasuunnitteluun sekä osallistua kampuksen toimintasuunnitelman ja käyttösuunnitelman valmisteluun; 3. osallistua kampuksen kokoelmapoliittisten linjausten ja hankintaohjelman valmisteluun sekä tietoaineistojen hankintaperiaatteiden ja valintaperiaatteiden valmisteluun ja käsittelyyn; 4. osallistua kirjaston palveluiden kehittämiseen sekä tieteenala- ja paikallispalveluiden tason, sisällön, kehittämistarpeiden ja priorisointien valmisteluun.

Kirjaston johtokunta voi neuvottelukuntaa asettaessaan antaa neuvottelukunnalle muitakin tehtäviä. Neuvottelukunnat voivat perustaa toimintansa tueksi tarvittavan määrän pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä.

Haemme Keskustankirjastoneuvottelukuntiin kahta varsinaista opiskelijajäsentä ja heidän varajäseniään 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi. Opiskelijajäsenen tulee opiskella sillä kampuksella, jonka kampuskirjaston neuvottelukuntaan hän hakee.

Ylioppilaskunnan hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä osoitteessa www.halloped.fi viimeistään maanantaina 24.2.2014 kello 10.00 mennessä. Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia. Lisätietoja tehtävästä antaa asiantuntija (yliopistohallinto ja korkeakoulupolitiikka) Janne Lardot, puh. 050-543 8460, sähköposti janne.lardot(at)hyy.fi.