Helsingin yliopisto

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

Helsingin yliopiston kampuskirjastoneuvottelukunta (Keskusta)muokattu 19.6.2019 klo 19.19

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

1.4.2018 - 31.3.2021

Vastuuhenkilö :

Kampusten neuvottelukuntien tehtävän on: 1. toimia käyttäjien ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina; 2. osallistua opetusta ja tutkimusta palvelevien kirjastopalveluiden strategiasuunnitteluun sekä osallistua kampuksen toimintasuunnitelman ja käyttösuunnitelman valmisteluun; 3. osallistua kampuksen kokoelmapoliittisten linjausten ja hankintaohjelman valmisteluun sekä tietoaineistojen hankintaperiaatteiden ja valintaperiaatteiden valmisteluun ja käsittelyyn; 4. osallistua kirjaston palveluiden kehittämiseen sekä tieteenala- ja paikallispalveluiden tason, sisällön, kehittämistarpeiden ja priorisointien valmisteluun.

Kirjaston johtokunta voi neuvottelukuntaa asettaessaan antaa neuvottelukunnalle muitakin tehtäviä. Neuvottelukunnat voivat perustaa toimintansa tueksi tarvittavan määrän pysyviä ja määräaikaisia työryhmiä.

Istuvat opiskelijaedustajat

Professors

Staff