Åbo Akademi

Hallinnon opiskelijaedustajien tietojärjestelmä

ÅAS delegation till FSF:s förbundsdagarmuokattu 24.8.2018 klo 15.27

Organisaatioyksikkö

Toimikausi:

26.9.2018 - 18.11.2018

Vastuuhenkilö :

ÅAS deltar årligen vid förbundsmötet, av tradition med maximalt antal delegater. Antalet delegater som varje medlemskorporation får skicka till förbundsmötet beror på respektive studentkårs medlemsantal 1.11 under föregående läsår. Utöver de ordinarie delegaterna kan ÅAS även skicka suppleanter för varje ledamot. Suppleanterna kan vara personliga eller gemensamma enligt studentkårens eget beslut.

Studentkårens fullmäktige fattar beslut om att sända delegater och att välja dessa. Fullmäktige förväntas göra detta på sitt möte den 26 september. Tidigare har fullmäktigegrupperna sonderat fram delegaterna. I år har vi en öppen ansökan via Halloped. Detta för att underlätta för fullmäktige samt ge möjlighet för alla kåreniter att komma i åtanke. Delegater för ÅAS bör givetvis vara beredda att representera ÅAS enligt studentkårens politiska styrdokument och att aktivt delta i delegationens arbete både i förväg och under mötet.

Istuvat opiskelijaedustajat

Pontus Lindroos

Jäsen:
26.9.2018 - 18.11.2018

Andreas Reipsar

Varajäsen:
26.9.2018 - 18.11.2018

Ina Laakso

Jäsen:
26.9.2018 - 18.11.2018

Calle Wikman

Varajäsen:
26.9.2018 - 18.11.2018

Nadja Vesterinen

Jäsen:
Toistaiseksi

Helmi Andersson

Varajäsen:
26.9.2018 - 18.11.2018

Julia Glantz

Jäsen:
26.9.2018 - 18.11.2018

Ei varajäsentä

Kati Systä

Jäsen:
Toistaiseksi

Ei varajäsentä

Professors

Staff